Etiket: Doktora tezi

Üst yetkinlik

Lisansüstü, üniversite enstitülerinde dört yıllık lisans (yetkinlik) eğitiminin ardından yapılan ve uzmanlaşmaya yönelik ek eğitimdir. Akademik derece olarak lisansın üzerindedir.

Yüksek lisans

Yüksek lisans, ingilizcesi "master"; bir lisans (fakülte) öğretimine dayalı eğitim-öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir. Yüksek lisans eğitimi, kişinin eğitim aldığı branşta uzmanlaşması ve bu durumu bilimsel b...

lisansüstü

Lisanasüstü derecesi, üniversitelerde 4 yıllık lisans eğitiminin ardından yapılan 2 yıllık ek eğitim ile elde edilir. Akademik derecelerde lisanasın üzerinde, doktoranın ise altında yer alır.

lisans üstü

Lisansüstü, üniversite enstitülerinde dört yıllık lisans (yetkinlik) eğitiminin ardından yapılan ve uzmanlaşmaya yönelik ek eğitimdir. Akademik derece olarak lisansın üzerindedir.

Master

Master veya Masters şu anlamlara gelebilir: