Etiket: Dolganca

Batı Yugurca

Batı Yugurca Çin Halk Cumhuriyeti`nde Sarı Uygurlar`ın yoğun olarak yaşadığı Kansu Bölgesi`nde 4.600 kişinin ana dili olarak konuştuğu bir Türk dili lehçesidir. Çinde resmî olarak tanınmış 55 azınlık gruptan biri olan Yugurlar`ın toplam sayısı 13,719 kişi...

Baraba dili

Baraba dili ya da Baraba Tatar dili Sibirya`da yaklaşık 8.000 konuşanı bulunan bir Türk dilidir. Tatarca`ya çok yakındır. O yüzden bazı dil bilimciler bu dilin Tatarcanın bir lehçesi (diyalekt, ağız) olduğunu varsayarlar.

Ayni dili

Ayni dili göçmen bir Türk halkı olan Ayniler tarafından konuşulur. Bu halk batı Çin`de yaşar. Karışık bir dildir. Bir Türk dili olduğunun ispatı olarak grameri Türkçedir, ancak kelime haznesi çoğunlukla Farsî sözcüklerden oluşur. 6.570 konuşanı olduğu bil...

Çulımca

Çulımca Sibirya`nın ortasında konuşulan bir Türk dilidir. Bu dilin tüm konuşurları Rusça`yı da bilir. Yani çiftdillidirler. 426 konuşanı vardır.

Tuvince

Tuvince, Tuvaca ya da Tuva Dili, Rusya Federasyonuna bağlı özerk cumhuriyet Tuva`da konuşulan dil. Tuva`daki 206.000 Tuvalının yanısıra, batı Moğolistan ve Çin`deki 27.000 kişi de bu dili konuşmaktadır. Tuva`nın resmi dili olup 1940 yılından beri Kiril al...

Tofaca

Tofaca Rusya`da yaklaşık 30 kişi tarafından konuşulan bir Türk lehçesidir. Artık bu lehçeyi konuşanlar, dillerini çocuklarına öğretmedikleri için yok olma sürecine girmiştir. Bu lehçeyi konuşan son kişi de ölünce bu lehçe de ölecektir.

Sibirya grubu

Sibirya grubu ya da Kuzey Türk dilleri Türk dillerinin bir koludur. Bu gruba ait sekiz dilin toplam konuşucu sayısı 700.000 civarındadır.

Sibirya dil grubu

Sibirya grubu ya da Kuzey Türk dilleri Türk dillerinin bir koludur. Bu gruba ait sekiz dilin toplam konuşucu sayısı 700.000 civarındadır.

Peçenekçe

Peçenekçe ölü bir Türk dilidir. Oğuz koluna aittir. Doğu Abrupa`daki Peçenekler tarafından konuşulmaktaydı. 12. yüzyılda yok olmuştur.

Kırımçakça

Kırımçakça Kırım`da Kırımçaklar tarafından konuşulan bir Türk dilidir. Genellikle Kırım Tatarcasının bir lehçesi (diyalekt, ağız) olarak kabul görür. Şu anda konuşan sayısı 300 civarındadır. Yahudi Türkleri tarafından konuşulur.

Krımçakça

Kırımçakça veya Kırımçak Türkçesi Kırım'da Kırımçaklar tarafından konuşulan bir Türk dilidir. Türk dilleri arasında Kıpçak grubundandır.

Komanca

Komanca Kuman Türkleri tarafından konuşulan ölü bir Türk dilidir. Günümüzdeki Kırım Tatar diliyle yakınlığı dikkat çeker.