Etiket: Doppler Etkisi

Kozmik fon radyasyonu

Kozmik mikrodalga arkaplan ışıması (kısaca:Fon ışıması veya fon radyasyonu) 1964 yılında keşfedilen bütün evreni dolduran bir elektromanyetik dalga biçimidir. 2.725 kelvin sıcaklığındaki siyah nesnenin termal ışınımına tekabül eden 160.2 GHz frekansında v...

Arena Etkin Koruma Sistemi

Arena Etkin Koruma Sistemi, (Etkin koruma sistemi) Rus Kolomna firması tarafından geliştirilen ve ZSA sınıfındaki araçları düşman hafif tanksavar , ATGM ve füzeleri tarafıdan gerçekletirilen üst hedef saldırılarından korumak için geliştirilen karşıt savun...

Titreşim sayısı

Frekans veya titreşim sayısı bir olayın birim zaman (tipik olarak 1 saniye) içinde hangi sıklıkla, kaç defa tekrarlandığının ölçümüdür, matematiksel ifadeyle periyodun çarpmaya göre tersidir.

Kırmızıya kayma

Fizik ve gök biliminde kırmızıya kayma diye tanımlanan olay, bir nesneden yayılan ışımanın dalga boyunun artmasıdır. Görülebilen ışık için bu ışığın renginin elektromanyetik tayfın kırmızı yönüne doğru kaymasına karşılık gelir.

Dikeyhız

Dikeyhız, bir nesnenin görüş çizgisi doğrultusundaki hızıdır. Göreceli olarak yüksek dikeyhıza sahip bir nesnenin ışığı Doppler etkisine uğrar, dolayısıyla dalgaboyu yaklaşan nesneler için azalır, uzaklaşan için ise artar.

Christian Doppler

Christian Andreas Doppler

Johann Christian Andreas Doppler (d. 29 Kasım 1803 – ö.

doppler

Doppler kelimesi ile ilgili olarak:

frekans

Bir grup birime ait bilgiler, bir değişkenin (vasfın) şıklarına göre ayrılıp aynı şık ya da şıklar grubunda bulunan birimler kümeler halinde bir araya toplandığında, her kümede bulunan gözlem sayısına frekans ya da çokluk denilmektedir. İnceleme konusu ol...