Etiket: Eğitim

Askeri Rüştiye

Askeri Rüştiye, Osmanlı döneminde bu günkü orta okula denk düşen askeri; eğitim ve öğretim kurumlarına verilen isimdir.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (ABEGPM),

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları

1997 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK), insanların genel eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilecek, mesleki becerilerini geliştirecek, onları sadece pasif tüketici olmaktan çıkarıp aktif üretici kılacak ve iş güc...

İnternet Tabanlı Sertifika Programları

İnternet Tabanlı Sertifika Programları, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı ve Sakarya Üniversitesi tarafından hazırlanıp hayata geçirilen bir projedir.

Öğrenci afları

Türkiye'de Yükseköğretim öğrencilerine uygulanan cezalar ve aflar, çeşitli nedenlerden dolayı yükseköğretim kurumlarıyla ilişikleri kesilmiş öğrencilerin geri kazandırılmasıdır.

Çocuk (insan)

Çocuk, bebeklik ve ergenlik çağları arasındaki insan. Genellikle konuşma ve yürüme kabiliyetleri kazanıldıktan sonra çocukluğun başladığı; cinsel gelişimin başladığı ergenlik dönemi ile birlikte çocukluk döneminin bittiği kabul edilir.

Yüksek öğretim

Üniversite ya da diğer adıyla yükseköğretim, üniversitelerde ve meslek yüksekokullarda 2 yıllık yapılan öğretimdir.

Yüksek tahsil

Üniversite ya da diğer adıyla yükseköğretim, üniversitelerde ve meslek yüksekokullarda 2 yıllık yapılan öğretimdir.

Türkiye'de öğrenci afları

Türkiye`de öğrenci affı, çeşitli nedenlerden dolayı yükseköğretim kurumlarıyla ilişikleri kesilmiş öğrencilerin geri kazandırılmasıdır.

Türkiye'de öğrenci affı

Türkiye'de Yükseköğretim öğrencilerine uygulanan cezalar ve aflar, çeşitli nedenlerden dolayı yükseköğretim kurumlarıyla ilişikleri kesilmiş öğrencilerin geri kazandırılmasıdır.

Taşucu İlköğretim Okulu

Taşucu`nda 1910 yılında, Reşadiye Cami yanındaki şimdi yıkık olan bir binada açılmıştır. Sonra şimdiki Fatih Otel`in yerinde bulunan binaya taşınmıştır. Bu binanın yıprandığını gören, Taşucu`nun önde gelen kişilerinden Hacı Paşa, şimdiki Turizm Meslek Yük...

Sivil haklar

Sivil haklar, her ülkede yaşayan insanların yasalara dayanarak sahip olduğu haklar. Genellikle vatandaş olanlara tanınan siyasi haklardan daha kapsamlı olan sivil haklar, doğal hakların aksine hem felsefik, hem de yasal temellere dayanır.