Etiket: Ege Denizi

Yedi Deniz

Türkiye'deki akarsular

Türkiye`deki bütün nehir, dere, çay ve suların, döküldükleri yere göre listesi;

Thessalia

Tesalya, (Yunanca: Θεσσαλία - Thessalía) Yunanistan'ı oluşturan 13 bölgeden biridir. Dört alt yönetim birimine ayrılmıştır.

Tavşanadası

Tavşan Adası ya da Balıkçı Adası (Yunanca: Νέανδρος, Neandros Adası) Marmara Denizi'nde yer alan Prens adalarının bir üyesi. Büyükada'nın 2 km kadar güneyinde, eni boyu 90 m olan, ağaçsız, çıplak bir kara parçasıdır.

Tavşan Adası

Marmara Denizi`nde Tavşan Adası ya da Neandros Adası denilen ada. Büyükada`nın 1.4 mil kadar güneyinde, eni boyu 90 m olan, ağaçsız, çıplak bir kara parçası.

Tavşan Adaları

TCG Muavenet DM-33

TCG Muavenet

Teselya

Yunanistanda bir bölge. Bölgenin başkenti Larissadır.

Tesalya

Tesalya, (Yunanca: Θεσσαλία - Thessalía) Yunanistan'ı oluşturan 13 bölgeden biridir. Dört alt yönetim birimine ayrılmıştır.

Peloponnesia

Mora Yarımadası, bugünkü Yunanistan'ın güneyinde, ülkenin bir kısmını oluşturan, Avrupa kıtasına bağlı olan ve Ege Denizi'nde bulunan yarımadadır (1893'ten beridir teknik olarak ada). Adanın ismi Batı dilleri ve Yunanca'da Peloponnesos (Πελοπόννησος) 'tur...

Patmos

Patmos ya da Batnaz (Yunanca: Πάτμος, Patmos) Ege Denizi'nde küçük bir ada. Onikiada'nın en kuzeyinde yer alır.

Onikiada

Oniki Ada Ege Denizi'nde Yunanistan'a ait olan bir grup adaya verilen isimdir.

Muavenet Muhribi

Ege Denizi`nde meydana gelen olayda Saratoga Uçak Gemisi`nden atılan Sea Sparrow füzesi tarafından vurulan muhribimiz. Bu vahim olayda 5 şehit verdik. Muavenet Muhribi`nin vurulması olayından sonra ABD Ordusu`ndan kaza açıklaması yapılmasına rağmen olayın...

Mora (Yunanistan)