Etiket: Enjeksiyon

İnjeksiyon

Enjeksiyon veya iğne yapma, vücutta damar, doku, kanal veya boşluk içine genellikle enjektör aracılığıyla sıvı veya ilaç verme işlemidir. Sindirim sistemi yolu dışında, parenteral yolla uygulanır.

Plasebo etkisi

Plasebo farmakolojik olarak etkisiz, fakat telkine dayalı ve plasebo etkisi olarak da bilinen tedavi etkisini ortaya çıkaran bir tür ilaçtır. Vücuda ağız, burun veya enjeksiyon yolu ile verilebilir.

Hayvan sağlık kabini

Hayvan sağlık kabini 8 Mart 2007 tarihinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Veteriner Sağlık Teknisyenlerinin, Veteriner Sağlık Teknikerlerinin ve Sağlık Teknikerlerinin (Üniversitelerin Hayvan Yeti...

Biyoyararlanım

Farmakolojide, biyoyararlanım ilaçların temel farmakokinetik özelliklerinden birisidir ve uygulanan ilaç miktarının sistemik dolaşıma geçen oranını belirtmek üzere kullanılır. Tanım olarak diyebiliriz ki intravenöz olarak verilen bir ilacın biyoyararlanım...

Yaşlı istismarı

Yaşlı istismarı, güven beklenen bir ilişkide daha yaşlı kişiye zarar ve sıkıntı yaratan, tek yada ardışık uygunsuz hareketlerdir. Başlıca 6 tip yaşlı istismarı vadir:#Fiziksel: Vurmak, tokatlamak, yakmak, ittirmek, bağlamak yada fazla ya da yanlış ilaç ve...

Pernisyöz anemi

Pernisyöz anemi veya ``kötücül anemi``, bir otoimmün anemi tipidir. Pernisyöz anemide antikorlar intrinsik faktör veya paryetal hücrelere karşı döner.

Kötücül anemi

Pernisyöz anemi veya kötücül anemi, bir otoimmün anemi tipidir. Pernisyöz anemide antikorlar intrinsik faktör veya paryetal hücrelere karşı döner.

Kuru dönem

İneklere sağlanması gereken bir hazırlık dönemi olup, sağım doğuma 45-60 gün kala durdurulur.Bunu takiben 2-3 hafta iyi kaliteli kaba yemler verilir.Kesif yem verilmez.

plasebo

Plasebo etkisi, farmakolojik olarak etkisiz bir ilacın telkine dayalı bir etki ortaya çıkarma halidir. İlaç vücuda ağız, burun veya enjeksiyon yolu ile verilebilir.