Etiket: Ermeni Tehciri

VP:YDP/H

Çürüksulu Mahmut Paşa

Çürüksulu Mahmud Paşa

Çürüksulu Mahmud Paşa, Gürcü kökenli Türk asker ve devlet adamı.

Hicaz-Yemen Cephesi

Halk arasında Yemen cephesi adıyla da anılır. I. Dünya Savaşı boyunca Osmanlı Devleti 4 Tümenlik bir kuvvetle Arabistan`daki kutsal İslam şehirlerini korumaya çalıştı. 7. Kolordu`nun birer tümeni Hicaz, Asir, San`a ve Hudeybe`de konuşlandırılmıştı. Uzaklı...

Ermeni azınlıklar

Ermeni diasporası, Ermenistan, Türkiye ve İran dışında yaşayan Ermenilere verilen genel ad. Ermenistan dışında 3-4 milyon kadar Ermeninin yaşadığı iddia edilmektedir.

Zeytun İsyanı

Zeytun İsyanı, (25 Mart 1915) Zeytun Ermenileri tarafından çıkarılan isyan. 1914 yılında Zeytunlu subay ve erlerden oluşan bir “Ermeni Alayı” kurmak üzere yetkililere müracaat etmişler ve bu istekleri reddedilmiştir.

Zeytun Savaşı

Birinci Dünya Savaşı`nda Ermeniler`in Zeytun isyanları dolayısıyla yapılan çarpışmalarda Zeytun Kasabası tamamen yanmış ve Zeytun Ermenileri de bu sebepten tehcire tabi tutulmuşlardı.

Tesviye-i Mesalih

Tesviye-i Mesalih komisyonları, Kurtuluş Savaşı sırasında Fransız ordusu kontrolünde Ermeni Gönüllü Tugayları tarafından Ermenilerin şikayetlerini dinleyerek isteklerini yerine getirmek üzere, olağanüstü yetkililerle kurulmuş bir komisyonların adıdır.

Tehcir yasası

Tehcir Kanunu (resmî adıyla Sevk ve İskân Kanunu ), 27 Mayıs 1915'te savaş halinde devlet yönetimine karşı gelenler için askerî birliklerce tedbir almak için çıkarılan kanun.

Kamovar

Ermeni Lejyonu (Fransızca: La Légion Arménienne, ilk adı: Doğu Lejyonu, La Légion d’Orient), Musa Dağı Ermenilerinden müteşekkil olması planlanan Doğu Lejyonu’na Ermenilerin yanı sıra Müslüman ve Hıristiyan Suriyeliler ve Lübnanlılar da dahil edilmiştir....

Kamavor

Ermeni Lejyonu (Fransızca: La Légion Arménienne, ilk adı: Doğu Lejyonu, La Légion d’Orient), Musa Dağı Ermenilerinden müteşekkil olması planlanan Doğu Lejyonu’na Ermenilerin yanı sıra Müslüman ve Hıristiyan Suriyeliler ve Lübnanlılar da dahil edilmiştir....

Gilles Veinstein

Gilles Veinstein, (18 Temmuz 1945, Paris) Osmanlı ve Türkiye Tarihi konusunda uzman Fransız tarihçi.

Ermeni Soykırımı iddaaları

<p class="lead"><b>Ermeni Soykırımı iddaaları</b> ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: [[Ermeni soykırımı iddiaları]] </p>

Ermeni Gönüllü Tugayları

Ermeni Gönüllü Tugayları (en:Armenian volunteer units) Birinci dünya savasıında Rus Çarlık ordusu Fransız lejoner birlikleri ve İngiliz expeditinary units de Ermeni askerlerinden oluşan birliklere verilen ad. Faliyetleri için Osmanlı Cephesi (Birinci Düny...

Ermeni Gönüllü Fedaileri

Ermeni Gönüllü Fedaileri veya Kamovar Kurtuluş Savaşı sırasında Fransız ordusu kontrolünde kurulan milis güçleri.