Etiket: Erol Katırcıoğlu

10 Aralık Hareketi

10 Aralık Hareketi, Türkiye`de var olan siyaset yapma tarzının, kullanılan söylemin ve siyasal kadronun niteliğinin yenilenmesinin, yani yeni bir siyaset anlayışının yaratılmasının gerekliliğine inanmış olan bir grup siyasetçi, sendikacı, biliminsanı, kül...

TCK 301

Türk ceza kanunun ikinci kitap, dördüncü kısım, üçüncü bölümünün son maddesi. Üçüncü bölümde ``"Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar"`` ele alınmaktadır.Türklüğü, Cumhuriyeti, Devletin kurum ve organlarını aş...

301. Madde

Türk Ceza Kanunu 301. maddesi, 5237 nolu Türk Ceza Kanunu'nun ikinci kitap, dördüncü kısım, üçüncü bölümünün son maddesi. Üçüncü bölümde "Devletin Egemenlik Alametlerine ve Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar" ele alınmaktadır.