Etiket: Eser

Telif sözleşmesi

Telif sözleşmesi, Telif hakkı ilkesine dayanan hukuki metin. Telif, TDK sözlüğünde uzlaşı anlamına gelmektedir.

Hanımın Çiftliği

Hanımın Çiftliği, Orhan Kemal'in üç ciltlik romanıdır. Kitap, Vukuat Var, Hanımın Çiftliği ve Kaçak ciltlerinden oluşmaktadır.

Mutlakçılık (edebiyat)

Absolutizm, herhangi bir edebi eserde ya da edebi ilkede bir edebînin varlığına ve değişmezliğine inanmak; eseri ya da ilkeyi bu değişmezliğe göre incelemekdir. Mutlakçılık olarak da bilinir.20. yüzyıl başlarında ortaya çıkmıştır.

Kopya sanatı

Kopya sanat akımı, gerçek anlamda hiçbir kopya bir birine benzemez düşüncesiyle ortaya çıkan ve asıl ile kopya arasındaki farkları abartısal bir şekilde göstererek her şeyin ne kadar benzersiz olduğunu gösteren sanat akımıdır.

Arkaik (edebiyat)

Arkaizmle ilgili, eskimiş. Arkaizmin kullanıldığı yazı. Güzel sanatlarda klasik çağ öncesinden kalan eser.

Arkaik (Edebiyat Terimi)

Arkaik, edebiyatta Arkaizmle ilgili, eskimiş demektir. Arkaizmin kullanıldığı yazılardır.

Ahz ü sirkat

Başkasının yaptığını az çok değiştirerek, veya hiç değiştirmeden benimsemek. İntihal. Eser çalmak da denilebilir.

Absolutizm (edebiyat)

Absolutizm, herhangi bir edebi eserde ya da edebi ilkede bir edebînin varlığına ve değişmezliğine inanmak; eseri ya da ilkeyi bu değişmezliğe göre incelemekdir. Mutlakçılık olarak da bilinir.20. yüzyıl başlarında ortaya çıkmıştır.

Absolutizm

Mutlak hükümet idaresi prensibine verilen ad. Halkın devlet idaresinde ne temsil etmek hakkı, ne oy vermek, ne de başka bir hakkı vardır. Aralarında farklar ...

yazarlık

Yazar terimi, aslında yazılı bir iş üreten herkes için kullanılabilmekle birlikte, genelde yaratıcılığını kullanarak profesyonel bir şekilde eser üreten veya farklı formatlarda çok sayıda eseri olan kişiler için kullanılır. Yetkin yazarlardan, anlattıklar...

pandomima

Jest ve mimiklerle sergilenen sözsüz eserlerdir.