Etiket: Eski Antlaşma

Nuh’un Evrensel Yasaları

Tevrat`ta geçen ve Musevilerce tüm insanlık için evrensel prensipler olduğuna inanılan prensipler.Yedi Adettir. #Puta tapmamak#Tanrı`nın ismini mübarek kılmak bu isimle lanet etmemek#Cinayet işlememek#Cinsel ahlaksızlık yapmamak#Hırsızlık etmemek#Adil bir...

Musevilikte Mesih

Mesîh

Mesih (Aramice: ܡܫܝܚܐ Mşiho, Arapça: المسيح El-Mesih, İbranice: מָשִׁיחַ Maşiah, Yunanca: Μεσσίας Mesias;) "kutsal yağ ile ovulmuş, meshedilerek kutsanmış", "ayrıca birtakım inanç grupları tarafından kurtarıcı olarak beklenen" kişi.

Hıristiyanlık'ta İsa

:``İsa farklı din ve inançlarda farklı tanımlanmıştır. Daha genel bir tanımı ve diğer dinlerdeki yeri için İsa maddesine bakınız. Bu maddede Hıristiyanlık inancındaki yeri ve önemi açıklanmaktadır.``

Şohet

Şohet: Musevilik`de yenilmesi serbest olan hayvanların kesiminin Şehita adı verilen kurallar dahilinde, özel bir kesim tekniği ile bu işin eğitimini almış ve anatomi bilgisi olan yetkili bir kişi tarafından yapılması gereklidir bu kişiye Şohet adı verilir...

Şehita

Musevilikte yenilmesi serbest olan hayvanlar ile ilgili kesim kurallarına Şehita adı verilir. Musevilikte bir hayvanın etinin yenilebilmesi için, o hayvanın yenilmesine izin verilen bir hayvan olması yetmez. Aynı zamanda o hayvanın da Musevi dini kurallar...

Şabat

Yahudi inancına göre Cuma akşamı yıldızların çıkışından Cumartesi akşamüstü tekrar yıldızların çıkışına kadarki güne Şabat(Sebt) günü denir. Şabat,Tanrı`nın dünyayı 6 günde yaratıp 7. günde dinlenmesini hatırlamak ve o günü kutsamak içindir.

İsevilik

Hz.İsa`yı Hristiyan Teslis`indeki gibi Tanrı olarak değil, Musa gibi bir peygamber kabul eden İnanç Sistemidir. Kur`an`da İseviler `Müslüman` kabul edilir.

Yom Kipur

Yom Kipur (İbranice: יוֹם כִּפּוּר‎)- kefaret günü, Yahudiler için yılın en kutsal ve dini ağırlığa sahip günüdür. Günü ana temaları kefaret ve tövbedir.

Yeniden yapılanmacı musevilik

Bunlara: Yeniden Yapılanmacılar ya da (Reconstructionist) adı verilir. Ortodoks Musevilik, Tutucu Musevilik ve Reformist Musevilik dışında Mordechai Kaplan'ın kurduğu (Yeniden Yapılanmacı) adında bu mezhep, daha önceleri muhafazakâr Yahudilik içinde yer a...

Yahudilikte Seçilmiş Halk inancı

Yahudiler, Hz. İbrahim`in dürüstlüğünden olayı İbrahim`in kavminin Tanrı tarafından seçildiğine, onlarla ahid yapıldığına ve kendilerinin de bu kavmin devamı olduklarına inanırlar. Musevilikteki seçilmişlik kavramı Musevi Irkını değil Musevi Halkı`nı kaps...

Tsitsit

Tsitsit, (İbranice: ציצת veya ציצית Aşkenazlar Tzitzis şeklinde okur): Musevi erkeklerinin sabah dualarında giydikleri Tallit ve dindar musevilerin içlerine giydikleri Tallit Katan (Küçük Talet)'in 4 ucuna takılmış püskül. Tevrat'ta geçen "Elbiselerinin d...

Trefa

Trefa ya da Taref: Musevilikte bir yiyeceğin dini kurallara göre yenilmesinin haram olması durumu (Mundar) bu kelime “Kaşer” (koşer) kelimesinin zıt anlamlısı olarak kullanılır.Genel olarak:*Tevrat`ta belirtilen hayvanlar dışındaki hayvanların etleri.*Tev...

Teilim

Zebur ya da Mezmurlar (İbranice: Mizmor מזמור, Çoğulu: Mizmorim מזמורים, Yunanca: Psalmoi arp eşliğinde söylenen şarkı Tanah'ın Ketuvim kısmında bulunan Teilim (תהלים) bölümüne Türkçe'de verilen isim.