Etiket: Eski Türkçe

Baraba dili

Baraba dili ya da Baraba Tatar dili Sibirya`da yaklaşık 8.000 konuşanı bulunan bir Türk dilidir. Tatarca`ya çok yakındır. O yüzden bazı dil bilimciler bu dilin Tatarcanın bir lehçesi (diyalekt, ağız) olduğunu varsayarlar.

Ayni dili

Ayni dili göçmen bir Türk halkı olan Ayniler tarafından konuşulur. Bu halk batı Çin`de yaşar. Karışık bir dildir. Bir Türk dili olduğunun ispatı olarak grameri Türkçedir, ancak kelime haznesi çoğunlukla Farsî sözcüklerden oluşur. 6.570 konuşanı olduğu bil...

Çulımca

Çulımca Sibirya`nın ortasında konuşulan bir Türk dilidir. Bu dilin tüm konuşurları Rusça`yı da bilir. Yani çiftdillidirler. 426 konuşanı vardır.

Tuvince

Tuvince, Tuvaca ya da Tuva Dili, Rusya Federasyonuna bağlı özerk cumhuriyet Tuva`da konuşulan dil. Tuva`daki 206.000 Tuvalının yanısıra, batı Moğolistan ve Çin`deki 27.000 kişi de bu dili konuşmaktadır. Tuva`nın resmi dili olup 1940 yılından beri Kiril al...

Tofaca

Tofaca Rusya`da yaklaşık 30 kişi tarafından konuşulan bir Türk lehçesidir. Artık bu lehçeyi konuşanlar, dillerini çocuklarına öğretmedikleri için yok olma sürecine girmiştir. Bu lehçeyi konuşan son kişi de ölünce bu lehçe de ölecektir.

Peçenekçe

Peçenekçe ölü bir Türk dilidir. Oğuz koluna aittir. Doğu Abrupa`daki Peçenekler tarafından konuşulmaktaydı. 12. yüzyılda yok olmuştur.

Komanca

Komanca Kuman Türkleri tarafından konuşulan ölü bir Türk dilidir. Günümüzdeki Kırım Tatar diliyle yakınlığı dikkat çeker.

Klitik

Klitik, özerk bir sözcüğün veya sözcük şeklinin (yani çekimlenmiş bir sözcüğün) zaman içinde kısalarak bağımsız bir sözcüğün taşıdığı temel özellikleri kaybetmesiyle oluşan morfolojik ögelerdir. –dir koşacı bu tanıma uymaktadır ve klitik olarak adlandırıl...

Han Tengri Dağı

Han Tanrı Dağı (Uygurca: Hantengri Dasi; Eski Türkçe, "Gök'ün efendisi (Han'ı)", Orta Asya'da yedi bin metreden fazla yüksekliğe sahip, Tanrı sıradağlarına bağlı bir dağ. Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) sınırları içerisindeki en yüksek...

Han Tengri

Dağ

Fuyü Gırgıs dili

Fuyü Gırgıs dili yaklaşık 600 konuşanı bulunan, Çin`de yaşayan bir Türk dilidir. Kırgızca`yla bir alakası yoktur.

Eski Türkçe (anlam ayrımı)

Eski Türkçe denildiğinde farklı Türk dillerinin bakış açısına göre farklı tarihi diller de kast edilebilir. Dilbilimsel açıdan incelemek için Eski Türkçe maddesine bakınız.

Erklik Han

Erkliğ Han - Türk ve Altay mitolojisinde Uzay Tanrısı. Yıldızlardan, göktaşlarından ve gök nesnelerinden sorumludur.