Etiket: Etik

Açık / kapalı ahlak

Paradokslar

Burada Vikipedi'de bulunan paradoksların bir listesini bulacaksınız.

Ortakgörü felsefesi

18. Yüzyıl'da Thomas Reid'in temellerini attığı, ardından İskoç Ortakgörü Okulu tarafından geliştirilen, başta bilgi felsefesi ve etik olmak üzere felsefenin tüm alanlarında etkili olmuş gerçekçi felsefe akımı.

Kubilay Uygun

Kubilay Uygun (d. 1955 Ankara Türkiye), Türk siyasetçi.

Etik (felsefe)

Etik veya en yalın tanımıyla töre bilimi. Etik terimi Yunanca ethos yâni "töre" sözcüğünden türemiştir.

Dolorizm

"Acı" kavramını yaşamın anlamına, ahlakın ve erdemin merkezine yerleştirerek "hazcılık" (hedonizm) öğretisinin tam karşısında yer alan fikir birliği: Dolorizm. Julien Teppe öncülüğünde kurulan "acıcılık" öğretisi, insanın özgür ve güçlü bir varlık olarak...

Dexter Morgan

Dexter Morgan, Jeff Lindsay'ın, Darkly Dreaming Dexter (2004), Dearly Devoted Dexter (2005) ve Dexter in the Dark (2007) romanlarındaki kurgusal karakterdir.

Adil savaş kuramı

Adil savaş kuramı, savaşın gerekçesini, koşullarını ve ilkelerini belirlemeye yönelik kuram. Savaşın ahlaki boyutları üzerinde düşünmeye, sorgulamaya dayalı, Batı kaynaklı bir anlayışı ifade eden adil savaş kuramı, Adil savaş, sivillerin savaştaki rolü ve...

Adalet ilkesi

İslam felsefesinin önemli okullarından Mu'tezile'nin, "ilahi adalet" olarak da bilinen adalet tasarımıdır. Mu'tezile'nin beş temel ilkesinden biri olan "adalet ilkesi", yazgıcılığa tümüyle karşı çıkar.

Alasdair Mclntyre

Alasdair McIntyre (d. 12 Ocak 1929, Glasgow), etik üzerine araştırmalarıyla tanınan İskoç filozof.

İstenç ve Tasarım Olarak Dünya

``İstenç ve Tasarım olarak Dünya`` veya özgün ismiyle ``Die Welt als Wille und Vorstellung`` Alman filozof Arthur Schopenhauer`in ilk kez 1819 basılmış felsefî eseridir. Schopenhauer`in felsefî düşüncelerinin temelini ve odağını oluşturan bu eser aynı zam...

Tıbbi etik

Tıbbi etik, tıpta genel olarak ve uzmanlık alanlarına özgü davranış biçimlerini ve kalıplarını belirleyen etik ilkelerini ele alır.

Postmodern Etik (kitap)

Nasîrüddin Tûsî

Nasîrüddin Tûsî, 1200 ile 1273 yıllarında yaşamış islam filozofu. Sözkonusu dönem, Moğol istilası sebebiyle Bağdad`da, bir yandan karanlık bir dönem bir yandan da önemli düşünce okullarının kurulduğu ve islam bilim kurumlarının açıldığı bir dönem oldu. Na...

Milgram deneyi

Milgram deneyi, insanların erk (otorite) sahibi bir kişi veya kurumun isteklerine, kendi vicdani değerleriyle çelişmesine rağmen itaat etmeye ne ölçüde istekli olduklarını ölçme amacını güden bir deneyler dizisinin genel adıdır. Deneyi gerçekleştiren Yale...