Etiket: Evren

Planescape: torment

Planescape: Torment, 1999 yılında, "Black Isle Studious" Oyun şirketinin, AD&D Planescape evreninde geçen bir oyunudur.

Pangu

Pan Gu (Pangu veya Pan-gu olarak da yazılır; Çince: 盤古; pinyin: Pángǔ) Çin mitolojisindeki hakim yaratılış mitlerine göre evrenin yaratıcısı, ilk varlık. Pan Gu'ya ilişkin mite ilk yer veren yazar Üç Krallık (三國) döneminden, Xu Zheng'dir (徐整).

Pan-gu

Pan Gu (Pangu veya Pan-gu olarak da yazılır; Çince: 盤古; pinyin: Pángǔ) Çin mitolojisindeki hakim yaratılış mitlerine göre evrenin yaratıcısı, ilk varlık. Pan Gu'ya ilişkin mite ilk yer veren yazar Üç Krallık (三國) döneminden, Xu Zheng'dir (徐整).

Herşeyin kuramı

Herşeyin kuramı, Evrende olup bitenleri anlamak için Kuvvetli etkileşim, elektromagnetik etkileşim, zayıf etkileşim ve kütle çekim etkileşimi olmak üzere 4 temel etkileşimden hareket ederek bu etkileşimler için gerekli olan değiş tokuş bozonlarını da her...

Gök birimi

Astronomik birim (Simgesi: AU; İngilizce: Astronomical Unit), gökbilimde kullanılan bir uzaklık birimi. Bir astronomik birim Güneş'in merkeziyle Dünya'nın merkezi arasındaki uzaklık olan 149,6 milyon km.

Bulutsu varsayım

Evrendoğum'da bulutsu varsayımı Güneş Sistemi'nin oluşumu ve evrimini açıkladığı kabul gören varsayımdır. İlk olarak 1734 yılında Emanuel Swedenborg tarafından öne sürülmüştür..

Ahi Evren Camii

Ahi Evren Camii Trabzon`un Merkez ilçesinde Boztepe semtinde bulunan tarihi cami. Cami, adını Ahi Evren Dede`den alır. Halk arasında evliyaullah olarak anılan bir esnaf locası ve ahilik (esnaf, üretim erbabı) örgütünün kurucusu Ahi Evren adına yapılmıştır...

Altınbaşak, Evren

Altınbaşak, Ankara ilinin Evren ilçesine bağlı bir köydür.

Alem (Anlam ayrım)

Alem şu anlamlara gelir:

İmkân Delili

İmkan Delili, Evren ve tüm canlılar sonradan yaratılmıştır. Sonradan yaratılan her şey mümkündür yani bunların varlığı zorunlu değildir. Varlığı zorunlu olmayan Evreni ve içindeki varlıkları yaratma yönünde tercih eden bir varlık bulunması gerkir.

İbrahimbeyliköyü

İbrahimbeyli, Ankara ilinin Evren ilçesine bağlı 70 haneli köy.