Etiket: Evrim kuramı

Galápagos Adaları

İsmail Ethem

Yeni Yaratılışcı

Yaratılışçılık

:``"Yaratılışçılık" genel olarak köken inançları altında, veya [http://en.wikipedia.org/wiki/Traducianism Traducianism] kavramına alternatif olarak değerlendirilebilir.``

Subhi Edhem

Sentetik evrim kuramı

Modern Evrimsel Sentez (Kısaca Modern Sentez, Yeni Darwincilik veya Neo-Darwinizm), Darwin'in Evrim Kuramı ile Mendel'in kalıtım kuramını modern moleküler biyoloji ve matematiksel popülasyon genetiği ışığında birleştiren modern evrim kuramının adıdır. 193...

Parodi din

Bir dini, mezhebi veya kültü parodileştiren (gülünç bir taklidini yapan) taklit dinlere parodi din veya taklit din denir. Bu terim aynı zamanda çok ezoterik (içrek) olduğu için görece fazla ciddiye alınmayarak "gerçek" dinlerden sayılmayan dinler için de...

Suphi Ethem

Suphi Ethem (1880`ler - 1920/23?) (Subhi Edhem, İsmail Suphi) Türk, Osmanlı evrimci, pozitivist ve materyalist bir düşünür ve yayıncı.

Kladistik

Kladistik canlılar arasında kalıtsal benzerliklere dayalı evrimsel ilişkileri belirleyen bir biyoloji dalıdır. Canlılar arasında evrimsel ilişkileri inceleyen çok sayıda filogenetik sistematik öğretilerinden en ünlüsüdür.

Evrim (anlam ayrım)

Evrim, zaman içinde birdenbire olmayan kesintisiz, niteliksel ve niceliksel gelişme sürecidir. Halk arasında daha çok Charles Darwin`in evrim kuramını belirtmek için kullanılır. Biyolojik anlamdaysa evrimin kesintileri vardır ve ani sıçrayışlar sergiler.

Biyomorph

Richard Dawkins`in Kör Saatçi kitabında, evrim kuramının en temel mekanizması doğal seçilimi açıklamak ve kısmen simule etmek için hazırladığı programın hazırladığı şekillerdir.

Yaradılışçılık

Yaratılışçılık, insanlığın, yaşamın ve evrenin, varlığı önceden kabul edilmiş doğaüstü bir güç tarafından yoktan meydana getirildiği inancı. Yaratıcı güç tarih boyunca çok çeşitli şekillerde isimlendirilmiştir.

Teoriler

Neodarvinizm

Modern Evrimsel Sentez (Kısaca Modern Sentez, Yeni Darwincilik veya Neo-Darwinizm), Darwin'in Evrim Kuramı ile Mendel'in kalıtım kuramını modern moleküler biyoloji ve matematiksel popülasyon genetiği ışığında birleştiren modern evrim kuramının adıdır. 193...