Etiket: Fakülte

Türkiye'deki vakıf üniversiteleri

Vakıf üniversitesi, doğrudan devlete bağlı olmayan, bir vakıf tarafından özerk olarak işletilen üniversitedir. Türkiye'de, kanunlara göre vakıf üniversiteleri, Yükseköğretim Kurulunun önerisi üzerine kanunla kurulur.

St.Petersburg Devlet Üniversitesi

Üniversite bilgi kutusu

Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Balıkesir Üniversitesi`ne bağlı bir fakülte.

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (B.İ.İ.B.F.) kısaltması. B.İ.İ.B.F.

Üst yetkinlik

Lisansüstü, üniversite enstitülerinde dört yıllık lisans (yetkinlik) eğitiminin ardından yapılan ve uzmanlaşmaya yönelik ek eğitimdir. Akademik derece olarak lisansın üzerindedir.

Vakıf üniversitesi

Vakıf üniversitesi, devlet yardımı, vergi indirimi gibi yardımlar almasına karşın devlet tarafından işletilmeyen üniversitelerdir.

Türkiye'de vakıf üniversiteleri

Vakıf üniversitesi, doğrudan devlete bağlı olmayan, bir vakıf tarafından özerk olarak işletilen üniversitedir. Halk ağzında yanlış olarak özel üniversite diye adlandırılır. Ama Turkiye`de sadece Istanbul Bilgi Universitesi özel üniversitedir.

Fakülteler

Fakülte, bir üniversite içindeki ayrı bölümlerdir. Fakülteler en az 4 yıllık örgün (devamlı) eğitimdir, bölümüne göre 5 ya da 6 yıllık olabilir.

Yüksek lisans

Yüksek lisans, ingilizcesi "master"; bir lisans (fakülte) öğretimine dayalı eğitim-öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir. Yüksek lisans eğitimi, kişinin eğitim aldığı branşta uzmanlaşması ve bu durumu bilimsel b...