Etiket: Ferman

Şer’îyye Sicilleri

Şer’iyye sicilleri

Şeriyye sicili

Şeriye Sicili

Şer'iyye Sicilleri

Şer'iyye Sicili

Şer`iyye Sicili, Osmanlı Devleti`nin adalet temsilcileri olan kadıların, vazifelerinin gereği bulundukları yerlerde içtimaî, iktisadî, siyasî ve askerî hayatın bütün yönleri ile kayıt altına aldıkları defterlere denir. Geniş yetki ve görevleri dolayısıyla...

Zer-i Mahbûb

Osmanlı Devleti`nde kullanılan yaklaşık 2,6 gr ağırlığında bir altındır. Akçe olarak değeri 330 akçedir. Ancak ferman ile zer-i mahbûbun, 300 akçe üzerinden hesaplanması ve ona göre verilmesi istenmiştir.

Türk İslam Sanatları

Geleneksel Türk sanatları, Türk kültürünün bir kısmını meydana getiren sanat ve sanat uslupları. Geleneksel Türk sanatlarının bir kısmı İslam öncesi dönemden kaynaklanır.

Türk-İslam Sanatlari

Geleneksel Türk sanatları, Türk kültürünün bir kısmını meydana getiren sanat ve sanat uslupları. Geleneksel Türk sanatlarının bir kısmı İslam öncesi dönemden kaynaklanır.

Türk-islam Sanatları

Geleneksel Türk sanatları, Türk kültürünün bir kısmını meydana getiren sanat ve sanat uslupları. Geleneksel Türk sanatlarının bir kısmı İslam öncesi dönemden kaynaklanır.

Turk islam Sanatlari

Geleneksel Türk sanatları, Türk kültürünün bir kısmını meydana getiren sanat ve sanat uslupları. Geleneksel Türk sanatlarının bir kısmı İslam öncesi dönemden kaynaklanır.

Turk-islam Sanatlari

Geleneksel Türk sanatları, Türk kültürünün bir kısmını meydana getiren sanat ve sanat uslupları. Geleneksel Türk sanatlarının bir kısmı İslam öncesi dönemden kaynaklanır.

Kadı Sicili

Hattı hümayun

Hattı hümayun, Osmanlı padişahlarının önemli konularda bizzat yazdıkları ya da notlar düştükleri fermanlara verilen ad.

Hattı humayun

Hattı hümayun, Osmanlı padişahlarının önemli konularda bizzat yazdıkları ya da notlar düştükleri fermanlara verilen ad.