Etiket: Filozof

Immanuel Kant

Immanuel Kant (22 Nisan, 1724–12 Şubat, 1803) tarihleri arasında yaşamış olan Prusya'lı felsefeci, genellikle aydınlanma döneminin son önemli felsefecisi olarak düşünülür. 19. yüzılın Romantik ve İdealist düşünürlerini derinden etkilemiştir ve tarihteki...

Şamlı Nikolaos

Yaşlı Seneca

Volney

Constantin François de Chassebœuf (d. 3 Şubat 1757, ö.

Saint-Simon

M.Ö. 551

M.Ö. 550'ler

Olaylar

M.Ö. 53

M.Ö. 479

Ivan Illich

Comte de Volney

Charles Fourier

Bruno Bauer

Biyografi bilgi kutusu

Berndrant Russell