Etiket: Fizyon

Atom bombaları

Nükleer silah, nükleer reaksiyon ve nükleer fisyonun birlikte kullanılmasıyla ya da çok daha kuvvetli bir füzyonla elde edilen yüksek yok etme gücüne sahip silahtır. Genel patlayıcılardan farklı olarak çok daha fazla zarar vermek amaçlı kullanılır.

Çekirdeksel kaynaşma

Termal füzyon için erime maddesine bakınız. Nükleer füzyon, nükleer kaynaşma ya da kısaca füzyon; iki hafif elementin nükleer reaksiyonlar sonucu birleşerek daha ağır bir element oluşturmasıdır.

Türkiyedeki Enerji Santralleri

=Termik santraller(Katı yakıtlı): =

Termik santralı

Elektrik santralı, elektrik üretecek bir fabrikayı meydana getiren tesislerin tümü. Bir elektrik santralı, jeotermik, hidrolik, nükleer, termik, rüzgâr ve gelgit enerjileri gibi değişik doğal enerjiler kullanan motorların çalıştırdığı alternatörlerle elek...

Silikonun yanma süreci

Silikonun yanması gök fiziğinde incelenen, bir gün sürüp dev yıldızlarda gerçekleşen bir bölünüm tepkimesidir. Bu süreç, genelde yıldızların yaşamlarının sonunu simgelemektedir.

Silikon yanma süreci

Silikonun yanması gök fiziğinde incelenen, bir gün sürüp dev yıldızlarda gerçekleşen bir bölünüm tepkimesidir. Bu süreç, genelde yıldızların yaşamlarının sonunu simgelemektedir.

Oksijenin yanma süreci

Oksijenin yanma süreci, çekirdeklerinin daha hafif öğelerini kullanmış olan dev yıldızlarda gerçekleşen bir bölünüm tepkimesidir. 1.5×109 K sıcaklık ve 1010 kg/m3 yoğunlukta gerçekleşir.

Oksijen yanma süreci

Oksijenin yanma süreci, çekirdeklerinin daha hafif öğelerini kullanmış olan dev yıldızlarda gerçekleşen bir bölünüm tepkimesidir. 1.5×109 K sıcaklık ve 1010 kg/m3 yoğunlukta gerçekleşir.

Enerji santralları

Elektrik santralı, elektrik üretecek bir fabrikayı meydana getiren tesislerin tümü. Bir elektrik santralı, jeotermik, hidrolik, nükleer, termik, rüzgâr ve gelgit enerjileri gibi değişik doğal enerjiler kullanan motorların çalıştırdığı alternatörlerle elek...

Termonükleer silah

Devterium ve trityum gibi hidrojen izotoplarının parçalanmasıyla enerji açığa çıkması gibi hafif çekirdeklerin parçalanması için çok yüksek sıcaklıkların kullanılıp enerjiyi serbest bırakma. Gerekli yüksek sıcaklık bir fizyon vasıtasıyla elde edilir.

Termik santraller

Termik santral, ana işletici makinesi buhar gücüyle çalışan güç santralıdır. Isıtılan su buhara dönüştürülerek bir elektrik üretecini süren buhar türbinini döndürmekte kullanılır.

Rhodyum

Rodyum, periyodik tabloda Rh sembolüyle gösterilen atom numarası 45 olan elementtir. Az bulunan beyaz-gümüş renkte ve platin grubuna aittir.

Enerji santralleri

Enerji santralleri, çeşitli girdiler kullanılarak elde edilen değişik formlardaki enerjiyi sanayi veya yerleşim birimlerinin kullanımına uygun haldeki elektrik ya da ısı enerjisine dönüştüren tesislerdir. Enerji santrallerinde enerji elde etmek için kulla...

Atom bomba

Nükleer silah, nükleer reaksiyon ve nükleer fisyonun birlikte kullanılmasıyla ya da çok daha kuvvetli bir füzyonla elde edilen yüksek yok etme gücüne sahip silahtır. Genel patlayıcılardan farklı olarak çok daha fazla zarar vermek amaçlı kullanılır.