Etiket: Fonetik

Harbiye, Antakya

Harbiye, Hatay ili'nde, Defne ilçesine bağlı belde. Yüzlerce yıllık bir yerleşim yeridir.

Soylu Yenilikçi Şiir Manifestosu

Şair, eleştirmen ve akademisyen Bâki Ayhan T. tarafından 2003 yılında Budala dergisinde yayımlanan Manifestoda Ayhan T., şiir de 1+2+3+4+3+2+1`lik bir şekli savunmuş, manifestoyla beraber bu şekli şiirlerine uygulamıştır. Bu biçimden etkilenen bir kısım ş...

Küçükdalyan, Antakya

Hatay ili'nde, Antakya merkez ilçesine bağlı Belde. Binlerce yıllık bir yerleşim yeridir.

Küçükdalyan

Hatay ili'nde, Antakya merkez ilçesine bağlı Belde. Binlerce yıllık bir yerleşim yeridir.

Kücükdalyan

Hatay ili'nde, Antakya merkez ilçesine bağlı Belde. Binlerce yıllık bir yerleşim yeridir.

Kucukdalyan

Hatay ili'nde, Antakya merkez ilçesine bağlı Belde. Binlerce yıllık bir yerleşim yeridir.

Lehçe (dil bilimi)

Lehçe ya da Diyalekt, bir dilin belli bir coğrafî bölgedeki insanlar tarafından konuşulan çeşididir.

k

K Türk alfabesinin on dördüncü harfi. Türkçede bu harfin işaret ettiği ses “ka” veya “ke” denilerek isimlendirilir. Bu durumda sesin ince ve kalın şekilleri vardır. Fonetik bakımdan kalın seslilerle birlikte art damak, ince seslilerle birlikte ön damaktan...

göstergebilim

Anlambilim, dilbilim, fonetik, mimarlık, sosyoloji, psikanaliz ve daha birçok bilimdalı ve disiplinin oluşturduğu disiplinler arası bir disiplindir. En çok tanınan temsilcileri Roland Barthes, Umberto Eco, Mihail Bahtin`dir.

Transliterasyon

Bir alfabedeki harfleri ve/veya fonetik sesleri başka bir alfabeye uyarlamanın sistematik yöntemi.

stenografi

Stenografi Alfabenin harfleri, noktalama işaretleri, kelimeleri yerine semboller ve kısaltmalar kullanan çabuk yazma sistemi. Yazılar yakın, küçük ve dar yazıldığı için bu adı almıştır. Stenografi, meclis oturumlarında, mahkeme duruşmalarında, iş görüşmel...

DİYALEKT

Diyalekt Alm. Dialekt (m), Fr. Dialecte (m), İng. Dialect. Bir dilin, hususiyetler tayışan en küçük kolu. Latincede dialectus, Grekçede dialektos olarak geçmektedir. Kelime bu durumu ile batı dillerinden gelmiştir. Diyalekt; bir dilin belirli bir bölge...

harbiye

Harbiye, Hatay ilinin Antakya ilçesine bağlı bir belde