Etiket: Formik asit

Açil

Asil veya soylu, bazı kültürlerde toplumun ayrıcalıklı en üst katmanına mensup kişi. Doğuştan veya hükümdar buyruğuyla, bazı ayrıcalıklara sahip olan ve özel unvanlar taşıyan kimselere denir.

Formik asit yakıt hücresi

Formik asit yakıt hücresi, proton değişim membranlı yakıt hücrelerinin bir alt sınıfıdır. Yakıt (formik asit) doğrudan yakıt hücresine beslenir.

Asitler

Asitler, suyla hidrojen iyonları üreten hidrojen bileşimleridir. Hidrojen iyonları çözeltiyi asidik yapar.

Sodyum format

Sodyum format, HCOONa, formik asitin sodyum tuzudur. Beyaz toz görünümündedir. Bu maddeye dair fiziksel ve kimyasal özellikler aşağıda listelenmiştir.

Metanoik asit

Formik asit, HCOOH, tek karbonlu karboksilik asittir. Metanoik asit olarak da bilinir.

Karınca (anlam ayrım)

Karınca aşağıdaki anlamlara gelebilir:

Kalsiyum format

Kalsiyum format, Ca(HCOO)<sub>2</sub>, formik asitin kalsiyum tuzudur. Görünümü beyaz toz olan bu madde, yüksek sıcaklıkta bozunur. Molekül ağırlığı 130.12 g/mol, yoğunluğu 20<sup>o</sup>C`de 1.15 g/cm<sup>3</sup> ve su...

Ekşit

Asitler, suyla hidrojen iyonları üreten hidrojen bileşimleridir. Hidrojen iyonları çözeltiyi asidik yapar.

karınca asidi

Formik asit, HCOOH, tek karbonlu karboksilik asittir. Metanoik asit olarak da bilinir.

E260

Asetik asit veya etanoik asit CH3COOH formüllü bir organik asittir, sirkeye ekşi tadını ve keskin kokusunu vermesiyle bilinir. Karboksilik asitlerin en küçüklerindendir (en küçük olan formik asittir).