Etiket: Foton

Tılsım kuark

Tılsım kuark; ikinci kuşak, +(2/3)e elektrik yüküne sahiptir. 1.3 GeV ile üçüncü büyük kütleli kuarktır.

Kuvantum kuramı

Kuantum mekaniği; madde ve ışığın, atom ve atomaltı seviyelerdeki davranışlarını inceleyen bir bilim dalı. Nicem mekaniği veya dalga mekaniği adlarıyla da anılır.

Garip kuark

Acayip, elektrik yükü -(1/3)e olan ikinci kuşak bir kuark'tır.

Aşağı kuark

Aşağı kuark, elektrik yükü -(1/3)e olan temel parçacık. Tümünde ikinci hafif kuarktır.

Antiparçacıklar

Antiparçacıklar her parçacıkta vardır (aynı kütle ve spine sahip fakat zıt yüklü).

Yukarı kuark

Yukarı kuark; fizikte, Standart Model'de tanımlanan bir parçacık. +(2/3)e elektrik yükü ile, birinci kuşak kuarktır.

Tılsım (kuark)

Tılsım kuark; ikinci kuşak, +(2/3)e elektrik yüküne sahiptir. 1.3 GeV ile üçüncü büyük kütleli kuarktır.

Tau leptonu

Karmaşık parçacıkların bozunma, dönüşüm veya yok edilme süreçleri sırasında veya sonrasında ortaya çıkarlar. Elektrik yükleri ve görece büyük kütleleri sayesinde, kolayca gözlemlenebilir; fakat ortaya çıktıktan sonra büyük bir hızla veya kısa bir sürede,...

Su yalıtımı

Yalıtım, herhangi bir yalıtım malzemesi kullanılarak, ortamdan dışarı olan enerji akışının indirgenmesidir.

Soğurulma

Soğurulma, orbitalde bulunan elektronların foton soğurarak bir üst enerji seviyesine çıkması. Atomların yörüngelerinde bulunan elektronlar belirli enerji seviyelerinde olan orbitallerde bulunurlar. Orbitaller arası enerji farkları her atoma özgüdür.

Müon

Müon (ya da muon), fermiyon türünden (aynı enerji düzeyinde toplanmaktan hazzetmeyen) ve elektron gibi, lepton denen 1/2 spinli aileden bir temel parçacık.

Kuvantum elektrodinamiği

Kuvantum elektrodinamiği (KED), yüklü atomaltı parçacıklar arasındaki elektromanyetik ilişkiyi inceleyen görelikli bir kuvantum kuramıdır. 1940 yıllardan itibaren, kuvantum mekaniğinin elektromanyetik alanına girmesi sonucu ortaya çıkmıştır.

Güneş hücresi

Güneş hücreleri güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine çevirirler. Güneş ışığındaki fotonlar, elektronları yarı iletken metalik bir yonga plakasının bir katmanından bir diğer katmanına hareket ettiren enerjiyi sağlar. Elektronların bu hareketi bir ak...

Garip (kuark)

Acayip, elektrik yükü -(1/3)e olan ikinci kuşak bir kuark'tır.

Foton çiftleri

Foton çiftleri, birbiri ile aynı özelliği gösteren iki fotondan oluşur.