Etiket: Fotosentez

VP:Mİ

Periyant

Periyant (Çiçek Örtü Yaprakları)

Leukoplastlar

Lökoplastlar, renksiz plastitlerdir. Bitkilerin ışık görmeyen kısımlarında (kök,yumru vb.) bulunurlar.

Kırmızı yosunlar

Kırmızı algler ya da Rhodophyta, (Yunanca'da rhodos ve phytos = kırmızı bitki); deniz alglerinin büyük bir kısmını oluşturan bir Protista alemi şubesidir. Klorofil a ve fikobilinler olarak bilinen kırmızı pigmentleri taşırlar.

Korbonhitratlar

Karbonhidrat, canlının yapısına katılmayan uzun süreli dozaj etkisi yaratan bir maddedir. Aktif aldehit veya keton grubuna sahip polihidroksi alkoller veya hidroliz edildiklerinde bu maddeleri veren bileşikler olarak tanımlanabilir.

Karbonhitratlar

Karbonhidrat, canlının yapısına katılmayan uzun süreli dozaj etkisi yaratan bir maddedir. Aktif aldehit veya keton grubuna sahip polihidroksi alkoller veya hidroliz edildiklerinde bu maddeleri veren bileşikler olarak tanımlanabilir.

Karanlık devre reaksiyonları

Karanlık evre reaksiyonları, fotosentezde ışığa ihtiyaç duymadığı halde ışıklı devre reaksiyonlarının ürünlerine ihtiyaç duyan kimyasal reaksiyonlardır. Bu reaksiyonda karbondioksite ihtiyaç duyulur, karbondioksit glikoza dönüştürülür.

Kahverengi yosunlar

Kahverengi algler ya da Phaeophyta; çok hücreli alglerin büyük kısmını oluşturan Protista şubesidir. Klorofil a, c ve fukoksantin pigmenti taşıyan, denizel çok hücrelilerdir.

Hatch-Slack yolu

Fotosolunum

Fotosolunum veya Fotorespirasyon, ışık etkisiyle yapılan hızlandırılmış solunum çeşididir. Fotosolunum, Kalvin döngüsü olarak da bilinen fotosentezin karanlık devre reaksiyonlarının ana enzimi RuBisCO tarafından gliseraldehit 3-fosfat (G3P) üretiminin far...

Fotorespirasyon

Fotosolunum veya Fotorespirasyon, ışık etkisiyle yapılan hızlandırılmış solunum çeşididir. Fotosolunum, Kalvin döngüsü olarak da bilinen fotosentezin karanlık devre reaksiyonlarının ana enzimi RuBisCO tarafından gliseraldehit 3-fosfat (G3P) üretiminin far...

Fikobiliprotein

Fikobilin (Yunanca: "alg" anlamına gelen phykos ve Latince: öd anlamına gelen bilis) , fotosentezde görevli, fikobilin olarak bilinen pigment maddesi ile proteinlerin oluşturdukları komplekslerdir. Suda çözünebilir protein gruplarıdır.

Fikobilin

Fikobilin (Yunanca: "alg" anlamına gelen ``phykos`` ve Latince: öd anlamına gelen ``bilis``) , fotosentezde görevli, fikobilin olarak bilinen pigment maddesi ile proteinlerin oluşturdukları komplekslerdir.

CAM fotosentezi

CAM bitkileri