Etiket: Fransız Devrimi

İkinci Cumhuriyet (Fransa)

1848-1852 Yıllar

Üçüncü Cumhuriyet (Fransa)

1870-1940 Yılları

XV. Louis

XV. Louis, lakabı Sevilen Louis (``Louis le Bien-Aimí©``) (15 Şubat 1710-10 Mayıs 1774), 1715-1774 arasında Fransa kralı.Güçsüz yönetimiyle krallık otoritesinin zayıflamasına yol açmış, 1789 Fransız Devrimi`nin patlak vermesinde etkili olmuştur.

Tanzîmat

Tanzimât, (Osmanlıca: تنظيمات) Osmanlı İmparatorluğu'nda 1839 yılında Tanzimât Fermânı olarak bilinen Gülhane Hatt-ı Şerif-î'nin okunmasıyla başlayan modernleşme ve yenileşme döneminin adıdır. Sözcük anlamı "düzenlemeler, reformlar" demektir.

Tepeden inmecilik

Jakobenizm, ideolojisini genel kitle ideolojisinden daha yeğ gören ve dikte yolu ile bu ideolojiyi kabullendirmeyi amaçlayan politik akım. Kelime anlamı itibarıyla keskin devrimci anlamına gelir.

Temmuz Monarşisi

Temmuz Monarşisi Fransa`da 1830 yılında meydana gelen Temmuz Devrimi sonucu X. Charles`in devrilerek Louis-Philippe`in tahta çıkmasıyla başlayan döneme verilen isimdir.

Restorasyon (Tarih)

Tarih bilimi terminolojisinde restorasyon (lat. ``restaurare`` = yeniden kurmak) genel olarak bir politik durumun yeniden kurulması, kural olarak da bir devrim sonucu devrilmiş bir hanedanın yeniden iktidara gelişini ifade eder. Daha nadir olarak, iç ya d...