Etiket: Göktürk

Noin-Ula Kurganı

Noin-Ula Kurganı (Noyon-Uul), Moğolistan'ın kuzey kesiminde Noin-Ula'de bulunan Hiung nulara ait sanat eserlerinin ortaya çıkarıldığı kurgan. Noin-Ula kurganı Albay P.K.

Bilge Kağan Yazıtı

Bilge Kağan Yazıtı, Göktürk yazıtlarından biridir. Bilge Kağan Yazıtı (Kitâbesi),Moğolistan`da Orhon Irmağı yakınlarında bulunmaktadır. Bilge Kağan Yazıtı ile Kül Tigin Yazıtı arasındaki uzaklık bir kilometredir. İskandinav runik harflere benzeyen Köktürk...

Türk Cihan Hakimiyeti Fikri

kaynaksız aşağıda kaynaklar belirtilmiş ama doğrudan şahıslara yapılan atıflarda vs. doğrudan, bire-bir kaynak gösterilmemiş, bu gerekli olduğu için kaynaksız şablonu konuldu, bu giderilene kadar lütfen kaldırmayınız -->

Taşkent Tudun Devleti

Taşkent Tudun Devleti.Taşkent çevresinde eski bir devlet.Göktürk`lerin Batı kanadı illerinin yöneticileri olan tudunlar, Göktürk merkezinin etkisi azalmasıyla 658 - 742 yılları arasında Taşkent çevresi bu tudunlar tarafından yönetilmiştir.

Kür Şad

Kür Şad, eski Göktürk prenslerinden Çuluk`un en küçük oğludur. Kendisi Çin ile yapılan bir savaş sırasında esir düşmüştür. 39 arkadaşıyla birlikte Çin İmparatorunu kaçırmak ve böylece esaret altındaki Türklerin kurtarılmasını amaçlamaktadır. Çin İmparator...

Altın Elbiseli Adam

Altın elbiseli adam, 1969'da dönemin Kazakistan SSC'nin Almaata şehrinin 50 km. ve Salagar Alüvyonlu toprağının 20 kilometre doğusunda,Garaj yapmak ve yolu düzlemek için yapılan çalışmalar sırasında tesadüfen bulundu.

Tonyukuk

Bilge Tonyukuk Adı bilinen ilk Türk yazar, tarihçi ve büyük devlet adamı. Milattan sonra 8. asırda Göktürkler devrinde yaşamış İlteriş (Kutluk) Kağan, Kapagan Kağan, Bögü Han ile Bilge Kağana baş vezirlik yapmış, bazı savaşlarda başkomutan olarak vazife g...

Bilge Tonyukuk

Bilge Tonyukuk Adı bilinen ilk Türk yazar, tarihçi ve büyük devlet adamı. Milattan sonra 8. asırda Göktürkler devrinde yaşamış İlteriş (Kutluk) Kağan, Kapagan Kağan, Bögü Han ile Bilge Kağana baş vezirlik yapmış, bazı savaşlarda başkomutan olarak vazife g...