Etiket: Gösterge

Motor test hücresi

Bremze, hava alanlarında ya da uçak motoru test atölyelerinde motorun çalıştırılarak test edildiği alanlara denir.

Motor test alanı

Bremze, hava alanlarında ya da uçak motoru test atölyelerinde motorun çalıştırılarak test edildiği alanlara denir.

Görünmez Kentler

Italo Calvino`nun en çok tanınan yapıtlarından biri. Kitapta, Marko Polo ile Kubilay Han`ın satranç oyununu anlatır. Calvino, anlatıyı göstergeler üzerine kurmuştur ve kitap göstergebilim açısından temel yazınsal yapıtlar asında yer alır.

Roland Barthes

Fransız yazarı (Cherbourg 1915). "Yeni tenkit" akımının başta gelen temsilcilerinden, edebi yaratma olayını incelemede çağdaş dilbilim esaslarından esinlenir (le Degre Zero de l'Ecritııre [Yazının Sıfır Derecesi], 1953) ve yapısal araştırma akımına katıla...

bremze

Bremze, hava alanlarında ya da uçak motoru test atölyelerinde motorun çalıştırılarak test edildiği alanlara denir.

spiral yay

Spiral yay (İngilizce spiral spring, Almanca spiralfeder), daire veya dikdörtgen kesitli bir telin bir eksen etrafında Arşimet spirali şekilde sarılmasıyla imal edilen, her iki ucundan biri sabit diğeri hareketli iki elemana rijit olarak sabitlenen, harek...

göstergebilim

Anlambilim, dilbilim, fonetik, mimarlık, sosyoloji, psikanaliz ve daha birçok bilimdalı ve disiplinin oluşturduğu disiplinler arası bir disiplindir. En çok tanınan temsilcileri Roland Barthes, Umberto Eco, Mihail Bahtin`dir.