Etiket: Günah

Vajinusmus

Vajinismus, kadınlarda görülen cinsel bir işlev problemidir. Vajina girişini çevreleyen pelvis kaslarının istem dışı kasılarak cinsel birleşmede acı ve ağrıya neden olması veya bu sebeple cinsel birleşmenin hiç gerçekleşememesi şeklinde tanımlanabilir.

Kaplumbağalar (roman)

Kaplumbağalar, Fakir Baykurt'un köy sorunlarını ve gerekçelerini gözler önüne serdiği, sosyal yaralara parmak bastığı romanıdır.

Hıristiyan teolojisi

Hristiyan teolojisi, Hıristiyanlık dini açısından teoloji veya Hıristiyanlığın teolojik olarak incelenmesi diye tanımlanabilir. Hıristiyan teolojisi, Hıristiyanlık ile ilgili her türlü teolojik olgunun incelenmesini içerir.

İslam'da cennet

:``Bu maddede İslam dinindeki cennet inancı detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Daha genel bir cennet tanımı için Cennet maddesine bakabilirsiniz.``

İslam'da cehennem

:``Bu madde İslam dinindeki cehennem anlayışı hakkındadır. Genel olarak cehennem hakkında bilgi için Cehennem maddesine bakınız.``

Müstehap

Müstehap (veya ``Müstehab``) İslam dini terimi. "``Sevilen, beğenilen``" manasındadır.

Mendup

Mendup, İslam dini terimi. Efâl-i mükellefin'dendir.

Atf-ı tefsir

Atf-ı tefsir, edebiyatta, aynı anlamda olan iki sözcüğün yan yana kullanılmasıdır.

Dinler

Din, genellikle doğaüstü, kutsal ve ahlaki öğeler taşıyan, çeşitli ayin, uygulama, değer ve kurumlara sahip inançlar ve ibâdetler bütünü. Zaman zaman inanç sözcüğünün yerine kullanıldığı gibi, bazen de inanç sözcüğü din sözcüğünün yerinde kullanılır.

Hristiyan teolojisi

Hristiyan teolojisi, Hristiyanlık dini açısından teoloji veya Hristiyanlığın teolojik olarak incelenmesi diye tanımlanabilir. Hristiyan teolojisi, Hristiyanlık ile ilgili her türlü teolojik olgunun incelenmesini içerir. Hristiyan teolojisinin çeşitli alt...

günahkar

Günâh, (Arapça: خطيئة ‎ (khata'), إثم ‎ (ithm)), (Farsça: گناه ‎ (gonāh), (Urduca: گناہ ‎) genellikle dinî bağlamda kullanılan bir terimdir. Tanrı'nın açıkladığı ilâhi kanunlara karşı yapılan bilinçli ihmâlkârlık veya inkâr olarak da tanımlanabilir.