Etiket: Güneş saati

Kürkçübaşı Ahmet Şemsettin Camii

Şehremini`de Millet caddesi ile Topkapı caddesi kavşağındaki cami Kanuni devrinde 1571`de yapılmıştır. Kargir, ahşap kırma çatılıdır, minaresi sağdadır. Son cemaat yeri 4 sütunludur ve sütun başlıkları korent tipidir.

Gazi Ahmet Paşa Camii

Gazi Ahmet Paşa Camii İstanbul`un Topkapı semtinde Fatma Sultan mahallesinde bir camidir. Mimarı Mimar Sinan`dır. Yapım tarihi 1558. Kara Ahmet Paşa Camii olarak da bilinir. Caminin banisi Kara Ahmet Paşa Yavuz Selim`in damadıdır. 1553`te idam edilmiştir....

Ferruh Kethüda Camii

Ferruh Kethüda Camii İstanbul`un Balat semtinde Ayvansaray caddesinin kara tarafındaki camidir. Kanuni Sultan Süleyman`ın sadrazamı Semiz Ali Paşa`nın kahyası olan Ferruh Kethüda adına Mimar Sinan tarafından 1562-63 tarihinde inşa edilmiştir. Külliyeden g...

Mekanik saat

Mekanik saatler için bulunan mekanizma, ağırlığın asılı olduğu ipi ya da zinciri kısa aralıklarla tutan ve bırakan bir vargel düzenidir ve tüm modern saatlerin de ortak özelliğidir. Böylece, kısa aralıklarla duran ve inen bir ağırlık, saat mekanizmasını g...

saat

Zaman gösteren mekanik veya elektronik cihaz. Bu cihazın çalışmasını muntazam aralıklarla sayma yapan bir mekanizma sağlar. Mekanik, elektromekanik veya elektronik olsun bütün saatlerin çalışması, prensip olarak sayı sayan bu mekanizma ile olur.