Etiket: Güney Azerbaycan

Tarançiler

Tarançiler Çin`in Şinçiang Uygur özerk bölgesinde İli denen yerde yaşarlar. Adları "tarımcı" anlamındaki "tarancı"`dan gelmektedir. Tarançi boyunu Radloff da araştırmıştır. Araştırma sonuçlarını meşhur "Пробен" (``Probe...

Karagaslar

Karagaslar Sibirya`da yaşayan ve oldukça az sayıda olan bir Türk topluluğudur. Sayıları bini aşmamaktadır. Sibirya`daki Türkler arasında en doğu taraflarda oturanlar Karagaslar`dır. Karagas lehçesinin yazı dili bulunmamaktadır. Karagas ağzı Rus ve Moğol e...

Halaçlar

Halaçlar İran`da yaşayan bir Türk boyunun adıdır. Lehçelerinin yazı dili yoktur. Ancak Göktürkçe`ye benzerliğiyle dikkat çeker. Araştırmacılardan Doerfer Halaçlarla ilgili arştırmalar yapmıştır. Dinleri Şii mezhebinden müslümandır. Zamanında Selçuklu egem...

Azerbaycan Milli Harekatı

Azerbaycan Milli Harekatı (``AMH``) Azerice: AzÉ™rbaycan Milli HÉ™rÉ™katı, Güney Azerbaycanda Azerbaycan Türklerinin Siyasi, Kültürel ve Sosyal haklarını koruma ve kazanma amacıyla oluşan faaliyetlerdir. Bu terim tüm Güney Azerbaycan milli faallarını kaps...

Azadistan

Azadistan (Azerice: آزادیستان ya da Azadistan əyaləti), İran'ın Tebriz'de Rusya İmparatorluğunun etkisinin azalmasıyla 23 Haziran-14 Eylül 1920 tarihlerinde bağımsız olan kısa ömürlü bir devlettir. I. Dünya Savaşı'nda İran topraklarını işgal eden Osmanlı...

Kür-Araz kültürü

Karaz Kültürü, Geç Kalkolitik Çağ ve Tunç Çağı boyunca Doğu Anadolu, Transkafkasya, Azerbaycan ve Kuzeybatı İran'ı içine alan bir yayılma gösteren kültürdür. Sovyet arkeoloj Boris Kuftin'in çalışmalarında ortaya konulmuştur.

Kerim Meşruteçi Sönmez

Kerim Meşruteçi Sönmez, (d.Tebriz, 1928) Güney Azerbaycan`ın başkenti Tebriz`de dünyaya gelmiştir. Azeri dünyasında tanınan ve sevilerek okunan bir şairdir.

Haydar Hatemi

Güney Azerbaycan Azadistan Cumhuriyeti

Çarlık Rusyası ve İran etkisinin azalmasıyla Temmuz- Ağustos- Eylül 1919 aylarında (3 ay) bağımsız olmuş adı "Güney Azerbaycan Azadistan" olan kısa ömürlü bir devlettir. Azadistan Şeyh Hiyabani tarafından yönetilmiştir.

Günaz Tv

Günaz Tv (Güney Azerbaycan TV), ABD'nin Şikago şehrinden Azerice yayım yapan tv kanalı. Günaz Tv ağırlıkla Güney Azerbaycan'ın sorunlarını TV ekranına getirmekdedir.

Şor Türkleri

Samed Behrengi

Samed Behrengi, İranlı öğretmen, çocuk hikayeleri ve halk masalları yazarı ve derleyicisi. (1939-1968) Güney Azerbaycan`ın Tebriz kentinde doğdu.

Behrengi

Samed Behrengi (Fars:صمد بهرنگی, Azerbaycan: Səməd Behrəngi; 24 Haziran, 1939; Tebriz, İran Şahlığı; ö.