Etiket: Gazi Evrenos Bey

Koca İlyas

Koca ilyas ( İlyas Bey ) 8 Kasım 1912 yılında Selanik'in Yunanlılar tarafından işgalini müteakip Batı Trakya Ulusal Hükümetiçağrısıyla kayılar - kırımşa bölgesinde direnişi örgütlemiştir. Serv'i müteakip Rumeli Mudafa-i Hukuk ve akabinde Kuva-yi Milliye i...

Mihalli

Köse Mihal (? - yaklaşık 1340), Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş döneminde Osman Gazi'nin silah arkadaşı olan bey.

Evrenosoğulları

Gazi Evrenos Bey veya Hacı Evrenos (1288 - 1417), Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminden bir kumandan.

Yenije-Vardar

Giannitsaya da Yannitsa (Osmanlı döneminde: Yenice-i Vardar, Vardar Yenicesi, Yunanca: Γιαννιτσά / Yannitsa, Bulgarca: Енидже Вардар / Enidzhe Vardar), Yunanistan'ın Pella vilayetinde, Vardar nehri kıyısında, 2001 nüfusu 26.296 olan bir şehirdir.

Yenice Vardar

Giannitsaya da Yannitsa (Osmanlı döneminde: Yenice-i Vardar, Vardar Yenicesi, Yunanca: Γιαννιτσά / Yannitsa, Bulgarca: Енидже Вардар / Enidzhe Vardar), Yunanistan'ın Pella vilayetinde, Vardar nehri kıyısında, 2001 nüfusu 26.296 olan bir şehirdir.

Yenice, Yunanistan

Yenice (Vardar Yenicesi, Yunancası Γιαννιτσά-Yannitsa), Yunanistan `ın Pellis vilayetinde (nomos), Vardar nehri kıyısında, 2001 nüfusu 26.296 olan bir şehirdir.

Vardar Yenicesi

*Yenice *Vardar Yenicesi *(Yunancası Γιαννιτσά-Yannitsa)

Gazi Evrenos

Gazi Evrenos Bey veya Hacı Evrenos (1288 - 1417), Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminden bir kumandan.

Evrenosoğlu

Gazi Evrenos Bey veya Hacı Evrenos (1288 - 1417), Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminden bir kumandan.

Evrenosoglu

Gazi Evrenos Bey veya Hacı Evrenos (1288 - 1417), Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminden bir kumandan.

Evrenos

Gazi Evrenos Bey veya Hacı Evrenos (1288 - 1417), Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminden bir kumandan.

Köse Mihal

Köse Mihal Osman Gâzinin silâh arkadaşı. Bizans İmparatorluğunun hudut kalelerinden Harmankaya hâkimi (tekfuru) idi. Osman Gâzinin, Eskişehir Beyi ile yaptığı muhârebede karşı tarafta bulunan Köse Mihal, esir düştü.

Evrenos Bey

Evrenos Bey Osmanlıların meşhur kumandanlarından. On dördüncü asır başlarında Karasi diyârında dünyâya gelmiştir. Âilenin reisi olan Îsâ Bey ile oğlu Evrenos Bey, Karasi Beyliği ümerâsından iken, Beyliğin Orhan Gâzi tarafından fethedilmesi üzerine Osmanlı...

Evrenos Gazi

Evrenos Gazi Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında ve Rumeli savaşlarında büyük yararlılıklar göstermiş bir Türk komutanıdır. Osmanlıların, Karesi topraklarını almasından sonra Osmanlı hizmetine giren Hacı İlbey, Gazi Fazıl ve Ece Bey gibi Karesi beyleri...