Etiket: Gelişim biyolojisi

Yenidoğan dönemi

Yenidoğan dönemi, bebeklik sürecinde bir dönemdir.

Fetüs

Cenin sayfası buraya yönlendirilmiştir. Filistin'deki şehir için Cenin, Filistin sayfasına bakınız.

Afrika pençeli kurbağası

Afrika pençeli kurbağası (Xenopus laevis), Pipidae familyasından Güney Afrika'da yaşayan bir kurbağa türü. Yassı bir kafaya sahip olan bu türün büyüklüğü 12 cm'ye kadar olabilir.

Embriyoner

Zigotun, arka arkaya mitoz bölünme geçirip hücre sayısının artmasına embriyo denir. Embriyo, (< İngilizce: Embryo < Eski Yunanca: ἔμβρυον (oku.

Xenopus laevis

Afrika pençeli kurbağası (Xenopus laevis), Pipidae familyasından Güney Afrika'da yaşayan bir kurbağa türü. Yassı bir kafaya sahip olan bu türün büyüklüğü 12 cm'ye kadar olabilir.

Kabuk tepkimesi

Afrika tırnaklı kurbağası

Afrika tırnaklı kurbağası (''Xenopus laevis''), Pipidae (tırnaklı kurbağalar) familyasından Güney Afrika'da yaşayan bir kurbağa türü.

embriyon

Embriyon Alm. (Embryo (m), Fr. Embryon (m), İng. Embryo. Embriyon, erkekten gelen sperm (meni) ve dişiden gelen ovumun (yumurta) birleşmesiyle, yani döllenme ile oluşan organize yapı. Döllenme, rahimden yumurtalığa uzanan fallop tüplerinde meydana gelir....

döllenme

İki çekirdeğin ve çoğunlukla iki bütün hücrenin birleşmesi anlamına gelir. Dişi eşey hücresi yumurta, erkek eşey hücresi spermle döllenir ya da partenogenetik olarak uyarılır. Yumurta, spermleri kendine çekmek için bazı özel kimyasallar salgılar. Yumurtan...

adolesan

Adolesan (Latince adolescentia, adolescere-büyümekten) dönemi çocukluk ile erişkinlik arasındaki fiziksel, cinsel, sosyal ve psikososyal geçiş dönemidir.

pluripotent

Pluripotent, embriyonik gelişimin erken safhalarında, tüm bir canlıyı oluşturabilme yeteneğine sahip olan hücreler için kullnılan bir tanımlamadır. Bu tip hücreler, ileride canlıda oluşacak çok değişik hücre ve doku tiplerini oluşturabilme kapasitesine sa...

bölünme

Bir vasfın (değişkenin) şıklarına göre düzenlenmiş olan ve her şıkta kaç gözlem bulunduğunu gösteren serilere “bölünme serileri” ya da kısaca “bölünme” adı verilmektedir. Ancak gözlemler zaman ya da mekan vasfının şıklarına göre düzenlenmiş iseler, bunlar...

Embriyo

Embriyo, (Yunanca: &#941;&#956;&#946;&#961;&#965;&#959;'[tohum]) çok hücreli diploid ökaryotlarda gelişimin ilk basamaklarından biri. Yumurta ve sperm hücrelerinin birleşmesiyle oluşan zigot, çift sarmallı DNA moleküllerini içerir. Bitkiler, hayvanlar, ve...

Blastula

Döllenmiş yumurtanın bölünmeler sonucu, ortası sıvıyla dolu olan bir hücre tabakasından oluşan yapı.

Teenage

Ergen veya adolesan (Latince adolescentia, adolescere-büyümekten) — dönemi çocukluk ile erişkinlik arasındaki fiziksel, cinsel, sosyal ve psikososyal geçiş dönemidir.