Etiket: Genotip

Bombay fenotipi

hh antijen sistemi ya da Bombay fenotipi, genetikte, nadir olarak bulunan bir kan grubu sistemini tanımlamak için kullanılır. Bu kan grubun fenotipi ilk kez Hindistan'ın Mumbai'da olarak bilinen Bombay bölgesinde Dr.

Trihibrit çaprazlama

Trihibirit çaprazlama, bir türün üç karakterini taşıyan gen lokusları bakımından iki gametin çaprazlanmasıdır.

Popülasyon genetiği

Popülasyon genetiği, popülasyonlardaki fertlerin benzerlik ve farklılıklarının kaynaklarını, bunun yanında popülasyonlardaki alel frekansının dağılımlarını ve değişimlerini araştıran bir genetik altdalıdır. Bu konuda, dört temel evrimsel mekanizma ve etki...

Monohibrit çaprazlama

Monohibrit çaprazlama, bir türün tek bir karakterini taşıyan gen lokusları bakımından iki gametin çaprazlanmasıdır. Bu şekilde yalnızca bir özellik dikkate alınarak yapılan çaprazlamalara "monohibrit çaprazlama", bu olayın kalıtımına da "monohibrit kalıtı...

Kontrol çaprazlaması

Geri çaprazlamaBir melezin (veya genotipi bilinmeyen bir bireyin ) ana veya babasıyla (veya onlarla aynı genotipteki bir bireyle) çaprazlanmasına denir.

Geri çaprazlama

Geri çaprazlama ya da kontrol çaprazlaması, genotipi bilinmeyen baskın fenotipli bireyin, homozigot çekinik bireyle çaprazlanmasıyla, baskın fenotipli bireyin genotipinin bulunması yoludur.

Genler ve aleller

Kalıtım olayı doğrudan kromozomların mitoz ve mayoz bölünmeler ve döllenmedeki davranışlarına bağlıdır. Her bir kromozomda sayısız kalıtım birimleri, genler bulunur ve bunların her biri birbirinden farklı olup ayrı ayrı bir veya birkaç karakteri birden ko...

Fenotipik

Fenotip ya da Dışyapı, genetik (genotip) ve çevresel etkenlerin yarattığı özelliklerin canlının dış görünüşündeki yansıması. Fenotip çoğunlukla genler tarafından belirlenir ancak bazı koşullarda diğer etkenler, fenotipin genotipe yüzde yüz uymasını engell...

Dihibrit çaprazlama

Dihibirit çaprazlama, bir türün iki karakterini taşıyan gen lokusları bakımından iki gametin çaprazlanmasıdır.

Segregasyon

Genetikte segregasyon ya da açılma F<sub>2</sub> generasyonunda allel genlerin ayrılarak 1:2:1 oranında bir dağılım göstermesi.

Neurospora crassa

Neurospora crassa, asklı mantarlara ait bir kırmızı ekmek mantarı türüdür.

Genler ve Alleller

Kalıtım olayı doğrudan kromozomların mitoz ve mayoz bölünmeler ve döllenmedeki davranışlarına bağlıdır. Her bir kromozomda sayısız kalıtım birimleri, genler bulunur ve bunların her biri birbirinden farklı olup ayrı ayrı bir veya birkaç karakteri birden ko...

Genler ve Aleler

Kalıtım olayı doğrudan kromozomların mitoz ve mayoz bölünmeler ve döllenmedeki davranışlarına bağlıdır. Her bir kromozomda sayısız kalıtım birimleri, genler bulunur ve bunların herbiri birbirinden farklı olup ayrı ayrı bir veya birkaç karekteri birden kon...

Gen havuzu

Gen havuzu, bir populasyondaki tüm bireylerin taşıdığı genlerin toplamı.

Gen frekansı

Gen frekansı, populasyondaki bir genin izafi ölçüsüdür.