Etiket: Giritli Mustafa Naili Paşa

Yusuf Kâmil Paşa

Yusuf Kamil Paşa Abdülaziz saltanatında 5 Ocak 1863 - 1 Haziran 1863 tarihleri arasında dört ay yirmiyedi gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Şirvanlızade Mehmed Rüşdi Paşa

Şirvanlızade Mehmet Rüşdi Paşa Abdülaziz saltanatında 15 Nisan 1873 - 15 Şubat 1874 tarihleri arasında on ay sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

İbrahim Sarim Paşa

İbrahim Sarim Paşa Abdülmecit saltanatında 29 Nisan 1848 - 12 Ağustos 1848 tarihleri arasında üç ay onüç gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Yusuf Kamil Paşa

Yusuf Kamil Paşa (Osmanlıca:يوسف كامل پاشا) (d. 1808, Arapkir- ö.

Osmanlı Devleti Girit valileri

<br clear=all>