Etiket: Gnostik

Paulusçuluk

Paulusçuluk, 7. yüzyılda ortaya çıkan dualist Hıristiyan mezhebi. Hristiyanlığın ilk dönemlerinde doğan Markionculuğu dualist görüşlerininin ve 3. yüzyılda İran'da yayılan gnostik din Maniciliğin etkisinde kalmıştır.

İhvan üs-Safa

X.yy`da Basra`da ortaya çıkan bir felsefe çığırının taraftarlarına verilen bir addır. Bir nevi felsefe ansiklopedisi mahiyetindeki risalelerini Almanca`ya çeviren Fr. Dietrici, bunların adlarının "Halis kardeşler" anlamına geldiğini söylüyor.

Transmigrasyon

Reenkarnasyon veya ruh göçü, ruhun sürekli olarak tekrar bedenlendiğine inanan spiritüalistlerin bu olaya verdiği addır. Reenkarnasyon kavramı Asya dinlerindeki tenasüh kavramından biraz farklı olmakla birlikte, benzerlik arz eder.

İreneyus

İreneyus (yaklaşık. 130'larda–202) Galya'nın Lugdunum şehrinin (şu anda Fransa'da Lyon) piskoposuydu.

İreneos

İreneos 126 yılında doğup, 202 yılında Hristiyanlara göre din şehitliği mertebesine yükselmiş olan Hıristiyan apolojisti. Gnostikler için kaleme aldığı ``Sapkınlara Karşı`` adlı eserinde, varolan her şeyi yaratmış olan tek bir Tanrı`nın var olduğunu, göky...

Tekrar doğuş

Reenkarnasyon veya ruh göçü, ruhun sürekli olarak tekrar bedenlendiğine inanan spiritüalistlerin bu olaya verdiği addır. Reenkarnasyon kavramı Asya dinlerindeki tenasüh kavramından biraz farklı olmakla birlikte, benzerlik arz eder.

Reankarnasyon

Reenkarnasyon veya ruh göçü, ruhun sürekli olarak tekrar bedenlendiğine inanan spiritüalistlerin bu olaya verdiği addır. Reenkarnasyon kavramı Asya dinlerindeki tenasüh kavramından biraz farklı olmakla birlikte, benzerlik arz eder.

Irenaeus

Ezoteri

Okült, bilimsel yöntem dışındaki yollar ile "gizli" bilginin araştırılması demektir. Terim, Latince "gizlemek", "saklamak", "üstünü örtmek" anlamına gelen "occulere"den türemiştir.

Dürzîlik

Dürzîler; (Arapça: درزي veya موحدون دروز İbranice: דרוזי) Orta Doğu kaynaklı Sâbiîlik ve Ezidilik gibi dinlerin etkisiyle, 11. yüzyıl'da İslâmiyet'in Şiîlik mezhebinin İsmâîlîyye kolundan köken alarak ortaya çıkmış olan tektanrılı bir dinî inanç topluluğu...

Dürzî

Dürzîler; (Arapça: درزي veya موحدون دروز İbranice: דרוזי) Orta Doğu kaynaklı Sâbiîlik ve Ezidilik gibi dinlerin etkisiyle, 11. yüzyıl'da İslâmiyet'in Şiîlik mezhebinin İsmâîlîyye kolundan köken alarak ortaya çıkmış olan tektanrılı bir dinî inanç topluluğu...

Dürzilik

Dürzîlik veya Dürzî (Arapça: درزي, İbranice: דרוזי) İslam dini kökenli bir dini inanç ve topluluğu. Orta Doğu tabanlıdır. Bu dine inananlara ``Dürzi`` denir (çoğulu Drüz). Bir İslam mezhebi olduklarının söylerler. Kendilerine Muvahhidun derler (b...

Aziz İreneos

İreneos 126 yılında doğup, 202 yılında Hristiyanlara göre din şehitliği mertebesine yükselmiş olan Hıristiyan apolojisti.

ruh göçü

Reenkarnasyon veya ruh göçü, ruhun sürekli olarak tekrar bedenlendiğine inanan spiritüalistlerin bu olaya verdiği addır. Reenkarnasyon kavramı Asya dinlerindeki tenasüh kavramından biraz farklı olmakla birlikte, benzerlik arz eder.

okült

Okült, bilimsel yöntem dışındaki yollar ile "gizli" bilginin araştırılması demektir. Terim, Latince "gizlemek", "saklamak", "üstünü örtmek" anlamına gelen "occulere"den türemiştir.