Etiket: Gramer

Türk İşaret Dili

Türk İşaret Dili ya da TİD Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti`indeki işitme engelliler tarafından kullanılan dildir. Diğer işaret dilleri gibi Türk İşaret Dili de Türkçe`nin gramer yapısından farklı olarak kendine özgü bir gramer yapısına sahiptir....

Sözdizim bilimi

Sözdizim cümle yapısı araştırmasıdır. Geniş anlamda gramerin bir bölümüdür. Cümlelerin tanımlanması ve incelenmesinde birkaç yol vardır.

Soylu Yenilikçi Şiir Manifestosu

Şair, eleştirmen ve akademisyen Bâki Ayhan T. tarafından 2003 yılında Budala dergisinde yayımlanan Manifestoda Ayhan T., şiir de 1+2+3+4+3+2+1`lik bir şekli savunmuş, manifestoyla beraber bu şekli şiirlerine uygulamıştır. Bu biçimden etkilenen bir kısım ş...

Yedi özgür sanat

Yedi özgür sanat (ya da yedi liberal sanat, ing. Septem artes liberates), antikçağ okul ve eğitim dünyasında öğretilen çeşitli bilim ve sanat alanlarını belirtir.

Ruh sağlığını

Psikoloji (Yunanca ψυχολογία, psihologia: Psikoloji), insan davranışları ve zihinsel süreçleri ile birlikte bunların altında yatan nedenleri inceleyen bilim dalıdır. Psikoloji diğer bilimlere kıyasla kısa bir geçmişe sahiptir.

Müyessiretül-Ulûm

Müyessiretü'l-Ulûm, Hicri 937 yani 1530-1531 yılları civarında Türk dilbilimci Bergamalı Kadrî tarafından kaleme alınmış gramer kitabıdır. Osmanlıca gramerine dair yazılmış ilk eserdir ve Türkçenin temel gramer kurallarını ihtiva etmesi açısından eser Tür...

Müyessiretül-Ulum

Müyessiretü'l-Ulûm, Hicri 937 yani 1530-1531 yılları civarında Türk dilbilimci Bergamalı Kadrî tarafından kaleme alınmış gramer kitabıdır. Osmanlıca gramerine dair yazılmış ilk eserdir ve Türkçenin temel gramer kurallarını ihtiva etmesi açısından eser Tür...

Müyessiretü'l-'Ulûm

Müyessiretü'l-Ulûm, Hicri 937 yani 1530-1531 yılları civarında Türk dilbilimci Bergamalı Kadrî tarafından kaleme alınmış gramer kitabıdır. Osmanlıca gramerine dair yazılmış ilk eserdir ve Türkçenin temel gramer kurallarını ihtiva etmesi açısından eser Tür...

Müyessire el-Ulum

Müyessiretü'l-Ulûm, Hicri 937 yani 1530-1531 yılları civarında Türk dilbilimci Bergamalı Kadrî tarafından kaleme alınmış gramer kitabıdır. Osmanlıca gramerine dair yazılmış ilk eserdir ve Türkçenin temel gramer kurallarını ihtiva etmesi açısından eser Tür...

Müyessire el-'Ulûm

``Müyessire el-`Ulûm``, Hicri 937 yani 1530-1531 yılları civarında Türk dilbilimci Bergamalı Kadrî tarafından kaleme alınmış gramer kitabıdır. Osmanlıca gramerine dair yazılmış ilk eserdir ve Türkçe`nin temel gramer kurallarını ihtiva etmesi açısından ese...

Bergamalı Kadrî

Bergamalı Kadrî, 16. yüzyıl Türk dilbilimcisi.

Bergamalı Kadri

Bergamalı Kadrî, 16. yüzyıl Türk dilcisi

Gaius Plinius Secundus

Gaius Plinius Secundus Maior, (kısaca Büyük Plinius (Latince Plinius maior) ya da Yaşlı Plinius) (d. 23, Como – ö.

ruhbilim

Psikoloji (Yunanca ψυχολογία, psihologia: Psikoloji), insan davranışları ve zihinsel süreçleri ile birlikte bunların altında yatan nedenleri inceleyen bilim dalıdır. Psikoloji diğer bilimlere kıyasla kısa bir geçmişe sahiptir.

TOEFL

TOEFL (Test of English as a Foreign Language - Yabancı Dil olarak İngilizce Sınavı) standard Amerikan İngilizcesini üniversite düzeyinde kullanabilme ve anlayabilme yeteneğini ölçen bir sınavdır. Pekçok Amerikan ve İngilizce eğitim veren üniversite İngili...