Etiket: Granit

Yeryüzünün tabakaları

Yerküre, Dünya gezegenidir ve genelde yapısı ile ilgili konularda kullanılır. Yerbilim (jeoloji) çalışmaları ile yapısı anlaşılmaya çalışılan Yerküre’ye ait bilgilerin çoğu, sismik dalgaların incelenmesi sayesinde elde ediliyor.

Yer'in yapısı

Yerküre, Dünya gezegenidir ve genelde yapısı ile ilgili konularda kullanılır. Yerbilim (jeoloji) çalışmaları ile yapısı anlaşılmaya çalışılan Yerküre’ye ait bilgilerin çoğu, sismik dalgaların incelenmesi sayesinde elde ediliyor.

Yaylak, Sarıyahşi, Aksaray

Yaylak, Aksaray ilinin Sarıyahşi ilçesine bağlı bir köydür.

Yaylak, Sarıyahşi

Yaylak, Aksaray ilinin Sarıyahşi ilçesine bağlı bir köydür. İlöe merkezine uzaklığı 5 kilometredir. 72 haneden oluşan köyün nufusu 179`dur.

Olgas

→ Bu maddenin özgün adı Kata Tjuta olup, MediaWiki'ye özgü teknik nedenlerle Kata Tjuta olarak yazılmıştır.

Kaçkar Dağı

Kaçkar Dağı, Kuzey Anadolu Dağları'nın (Doğu Karadeniz Bölümü, Rize'nin 60 km güneydoğusunda) 3.937 m yükseklğindeki en yüksek doruğu.

Yerçekirdek

Yerçekirdek dünyamızın en iç kısmını oluşturur. En kalın geosferdir. Mantodan Wiechert - Gutenberg kesintisiyle ayrılır.

Keops Piramidi

Keops Piramidi veya Büyük Piramit, Mısır'ın başkenti Kahire yakınındaki Nil Nehrinin batısında bulunan Gizze Yaylasında bulunmaktadır. Dünyanın yedi harikasından günümüze kadar ulaşan tek eserdir.

biyotit

Biyotit (K(Mg, Fe)3AlSi3O10(F, OH)2), mika ailesinin koyu renkli demirce zengin üyesidir. Diğer mikalar gibi levha yapısına sahiptir.

Kata Tjuta

→ Bu maddenin özgün adı Kata Tjuta olup, MediaWiki'ye özgü teknik nedenlerle Kata Tjuta olarak yazılmıştır.