Etiket: Grev

30 Mayıs Olayı

30 Mayıs Olayı (1925), Çin`de Şanghay`da İngiliz polisinin gösteri yapan 13 işçiyi öldürmesiyle ülke çapında düzenlenen grev ve gösteriler. Bu olay o güne değin Çin`de gerçekleşmiş olan en büyük yabancı karşıtı gösteri olmuştur. Çin Komünist Partisi olayı...

Bitmeyen Kavga

Bitmeyen Kavga, Amerikalı yazar, John Steinbeck'in bir romanıdır.

Yüksek Hakem Kurulu

Yüksek Hakem Kurulu, grevin yasak olduğu işyeri ve işletmelerdeki toplu sözleşme görüşmelerinden belirli bir zaman içinde anlaşma sağlanmaması üzerine toplu sözleşmenin imzalanmasına mutlak anlamda yetkili kuruldur.

Grevler

Grev; çalışanların, yaptıkları işi toplu reddedişinden kaynaklanan iş durdurma eylemidir. Grev genellikle çalışanların yaşadıkları memnuniyetsizliklere karşılık olarak meydana gelir.

Sergey Eisenstein

Sergey Mihayloviç Ayzenştayn (Rusça: Сергей Михайлович Эйзенштейн) (23 Ocak 1889 Riga - 10 Şubat 19...

Sergei Eisenstein

Sergey Mihayloviç Ayzenştayn (Rusça: Сергей Михайлович Эйзенштейн) (23 Ocak 1989 Riga - 10 Şubat 19...

eylemcilik

Genel anlamda eylemcilik veya aktivizm, toplumsal değişme ya da politik değişiklik meydana getirmek için kasıtlı bir biçimde yapılan eylem olarak tanımlanabilir. Bu eylem çelişmeli tartışmalarda taraflardan birini desteklemek ya da muhalefet etmektir.

etkincilik

Genel anlamda eylemcilik veya aktivizm, toplumsal değişme ya da politik değişiklik meydana getirmek için kasıtlı bir biçimde yapılan eylem olarak tanımlanabilir. Bu eylem çelişmeli tartışmalarda taraflardan birini desteklemek ya da muhalefet etmektir.

açlık grevi

Açlık grevi, herhangi bir tutum, davranış, uygulama veya olayı benimsemediğini göstermek ya da bazı isteklerini yetkili kişi veya makamlara kabul ettirmek için vücudun ihtiyaç duyduğu besin maddelerini kısmen veya tamamen almayarak aç kalma esasına dayana...

activism

Genel anlamda eylemcilik veya aktivizm, toplumsal değişme ya da politik değişiklik meydana getirmek için kasıtlı bir biçimde yapılan eylem olarak tanımlanabilir. Bu eylem çelişmeli tartışmalarda taraflardan birini desteklemek ya da muhalefet etmektir.

aktivizm

Aktivizm, çok genel bir bakış açısıyla, toplumsal veya siyasi bir değişikliğe yol açmayı hedefleyen kasti bir etkinlik veya eylem olarak tanımlanabilir. Aktivizm aynı zamanda bu tarz davranışı benimseyen ve savunan doktrin veya politikadır. Eylemcilik vey...

intifada

İntifada (okunuşu: intifadah), sözlük anlamı ile silkinmek, ayağa kalkmak, baş kaldırmak demektir. Genelde Filistinliler´in İsrail işgaline karşı başlattıkları direnişin adı olarak kullanılır.

fason

Fason üretim veya kısaca Fason, biri diğerine göre ekonomik üstünlüğe sahip iki firma arsındaki ilişki sonucu, küçük firmanın büyük firma için anlaştıkları türde, miktarda ve kalitede sürekli olacak şekilde üretim yapması ve bu üretimi anlaştıkları tariht...

devletçilik

Devleti tüm toplumsal görevle­rin düzenleyicisi olarak gören, özellikle de ekonomide devletin ekonomiye müdahalesi­ni ve piyasa mal ve hizmetlerini doğrudan bir biçimde üretmesini öngören anlayış. özel çıkarları merkezi olarak örgütlemenin üretimi arttıra...

lokavt

Lokavt İş yerinde faaliyetin tamamen durmasına sebeb olacak tarzda, işveren ve işveren vekili tarafından, kendi teşebbüsü ile veya bir işveren kuruluşunun verdiği karara uyarak, işçilerin topluca işten uzaklaştırılması. Kelime olarak, İngilizcede lock-out...