Etiket: Hüseyin Avni Paşa

Yusuf Kâmil Paşa

Yusuf Kamil Paşa Abdülaziz saltanatında 5 Ocak 1863 - 1 Haziran 1863 tarihleri arasında dört ay yirmiyedi gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Şirvanlızade Mehmed Rüşdi Paşa

Şirvanlızade Mehmet Rüşdi Paşa Abdülaziz saltanatında 15 Nisan 1873 - 15 Şubat 1874 tarihleri arasında on ay sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

İbrahim Sarim Paşa

İbrahim Sarim Paşa Abdülmecit saltanatında 29 Nisan 1848 - 12 Ağustos 1848 tarihleri arasında üç ay onüç gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.

Yusuf Kamil Paşa

Yusuf Kamil Paşa (Osmanlıca:يوسف كامل پاشا) (d. 1808, Arapkir- ö.

Hüseyin Avni Bey

Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde yaşamış birden fazla Hüseyin Avni vardır.

Hüseyin Avni

Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde yaşamış birden fazla Hüseyin Avni vardır. Doğum tarihine göre bunlar;