Etiket: Hadis

İmam Nevevi

Büyük Hadis alimi ve fakih.

Siyasetnâme

Siyâsetnâme, Arap, Fars, Hint ve Türk edebiyatlarında devlet adamlarına yöneticilik sanatına ilişkin bilgiler veren yapıtların genel adı. Genel olarak hükümdarlar için kaleme alınmış olan siyâsetnâmelerde onların sahip olması gereken nitelikler, saltanatı...

Riyazu's-Salihin

Riyazu`s-Salihin (رياض الصالحين) İmam Nevevi tarafından kaleme alınmış hadis kitabı.

Hadis ilimleri

Hadisler (Arapça: اَلْحَدِيثْ ‎) veya Hadis-i Şerif (Ar.: اَلْحَدِيثِ شَرِيفْ ‎); Lügatte söz, haber, sonradan vücuda gelen şey anlamına gelen hadis dini terminolojide bir rivayet zinciri ile Muhammed'e isnad edilen ve kendisinin değişik olaylar ve sorunl...

Ahmed bin Hanbel

Ahmed bin Hanbel, (Arapça: ‏‎‎‎‎‎‎‎‎أحمد بن حنبل‏‎‎‎‏‎‎‎ ‎‎‎‎‎‎‎) (780 - 855) Hanbeli mezhebinin öncüsüdür.

İslam hukukçusu

Şeriat (Arapça: شريعة), İslam hukuku anlamında İslam dinindeki ibadetler, muameleler ve cezaları içerisine alan, dini hukuka ait tüm kavram ve kurallara verilen isimdir.

İslam dininde resim

İslam dini, müminlere helal ve haram işleri bildirmiştir. Resim ve heykel meselesinde İslam dini hükümleri şöyledir:

İslam'da büyük günah işleyenin durumu

Büyük günah işleyenin durumu İslam ilimlerinden Kelâm`ın tartışmalı ve önemli konularından biridir. Kısacası büyük günah işlemiş bir kişinin dini anlamda durumu, yeri ve ahiretteki durumunu konu alır. Farklı itikadi mezhepler bu konuda farklı görüşlere sa...

İmam Müslim

İmam Müslim, (Hicri 206-261) Tam adı El-İmam el-Hâfız Huccetü`l-İslam Müslim İbnü`l-Haccac el-Kuşeyri en-Nisaburi`dir. İslam tarihinin en büyük muhaddislerinden biridir.

Umre ibadeti

Umre, Müslümanların Kâbe'yi hac mevsimi dışında ziyaret etmelerine denir. Umre ziyaret demektir.

Sünen-i Tirmizi

İslam literatüründe en güvenilir hadis kitapları olarak kabul edilen altı kitaptan (Kütüb-i sitte) biridir.