Etiket: Hak

Sivil haklar

Sivil haklar, her ülkede yaşayan insanların yasalara dayanarak sahip olduğu haklar. Genellikle vatandaş olanlara tanınan siyasi haklardan daha kapsamlı olan sivil haklar, doğal hakların aksine hem felsefik, hem de yasal temellere dayanır.

Kişisel haklar

Bireysel haklar, bireylerin devlet ve diğer bireyler karşısındaki hak ve özgürlükleridir.

Jus Sanguinis

Ülkelerin Vatandaşlık Kanunlarına göre, bireylerin kendi ailelerinin veya atalarının sahip oldukları vatandaşlığa arzuları üzerine geçebilmelerini sağlayan kan bağına bağlı olarak atfedilecek bir hukuk prensibidir. (``Latince``: Jus: Hak, Sanguinis: Kan)...

İstibdal

*Uyruklara hiçbir hak ve özgürlük tanımayan sınırsız monarşi yönetimidir.

Türk Hukuk Tarihi

Bilinen ilk Türk Devleti'nden bu yana Turk Milleti'nin Hukuk Duzeni ile ilgili bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Çocuk Hakları Sözleşmesi

Çocuk Hakları Sözleşmesi uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde benimsenen sözleşme 2 E...

dava

Dava Alm. Gerichtliche Klage (f), Prozess (m), Fr. Proces (m), demande (f), İng. Suit; claim. Bir hakkın, devlet kanalıyla devletin organları olan mahkemeler vasıtasıyla kullanılması. Dava; asli (başlıbaşına bir iddia olup, başka bir davayla ilgisi bulunm...