Etiket: Hakim

Yerinde infaz

Yerinde infaz, suçlu olduğundan şüphelenilen kişinin genellikle anında ve olay yerinde öldürülmesiyle sonuçlanan yargısız infaz. Anlamlı bir soruşturma yapılmadığından yasa dışıdır ve bu yüzden bu infaz çeşitinin cinayetten farkı olmadığı düşünülür.

Medenî Hukuk

Medeni Hukuk, kişilerin birbiriyle ya da belirli ölçülerde kişilerle devletin doğrudan veya dolaylı özel ilişkilerinin kamu hukûku gibi başka bir hukuk dalının konusuna girmeyen hukuk dalına verilen addır. Özel hukuk denilince Medeni Hukuk (yurttaşlar huk...

Hasan Ünal

Hasan Ünal, Türk avukat ve eski ağı ceza hakimidir.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

Türkiye Cumhuriyeti`nde adli ve idari hakim ve savcılarını mesleğe kabul etme, atama, nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayrıma, kadro dağıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme veya g...

Hakim (hukuk)

Hâkim günümüzde mahkemelerde davaları karara bağlayan, adalet dağıtan kişi, yargıç.

Ahmet Demir Doğan

Ahmet Demir Doğan veya kısaca Ahmet Doğan, 50 yaşında bir hakim olup son dönem Bulgaristan'da koalisyon üyeligi yapmaktadır. HÖH lideridir.

Türk Hukuk Tarihi

Bilinen ilk Türk Devleti'nden bu yana Turk Milleti'nin Hukuk Duzeni ile ilgili bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Hukuk (kelime anlamı)

Türk Dil Kurumu Tanımı1 . Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gücünü belirleyen yasaların bütünü, tüze:"Hukuk daima âdetlerin peşinden gider, önüne geçmez.

Schöffe

Schöffe, eski yüksek Almancada fahri hakimleri tanımlamak için kullanılan ve kökeni Latince düzenleyici anlamına gelen sceffinoya dayanan unvan. Terim günümüzde Avusturya'da Schöffensenate (Schöffen Mahkemeleri) adı altında eyalet mahkemelerinde kullanılm...

medeni hukuk

Medeni Hukuk, kişilerin birbiriyle ya da belirli ölçülerde kişilerle devletin doğrudan veya dolaylı özel ilişkilerinin kamu hukûku gibi başka bir hukuk dalının konusuna girmeyen hukuk dalına verilen addır. Özel hukuk denilince Medeni Hukuk (yurttaşlar huk...

Oliver Twist

Oliver Twist, İngiliz yazar Charles Dickens'ın 1838'de yayımlanan ikinci romanıdır.

dava

Dava Alm. Gerichtliche Klage (f), Prozess (m), Fr. Proces (m), demande (f), İng. Suit; claim. Bir hakkın, devlet kanalıyla devletin organları olan mahkemeler vasıtasıyla kullanılması. Dava; asli (başlıbaşına bir iddia olup, başka bir davayla ilgisi bulunm...