Etiket: Harf

Kırım Tatar Latin alfabesi

Kırım Tatar Latin alfabesi, 1992 yılında II. Kırım Tatar Millî Meclisi tarafından onaylandı.

Kırım Tatar Latin abecesi

Kırım Tatar Latin abecesi, 1992 yılında II. Kırım Tatar Milli Kurultayı tarafından onaylandı. Abece, otuz bir harf ve bir işaretten ibarettir.

Kırım Tatar Kiril alfabesi

Kırım Tatar Kiril alfabesi, 1938 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarafından onaylandı. 1992'de II.

Kırgız alfabesi

Kırgız alfabesi Kırgızca'nın yazımı için kullanılan alfabedir.

Kırgız abecesi

Kırgız abecesi Kırgızca`nın yazımı için kullanılan abecedir. Kırgızca 2 abece ile yazılır, bunlar;

Karakter (Bilişim)

Karakter, bilişimde harf, rakam, noktalama işâreti ve bâzı özel işâretleri sembolize eden simgelerden herbirine verilen addır.

Bilgisayar klavyesi

Tuştakımı ya da klavye bilgisayarın en önemli giriş ögesidir. Üzerinde harfler, rakamlar, işaretler ve bazı işlevleri bulunan tuşlar vardır.

Avometre

Avometre, akım (Amper), gerilim (Volt),direnç (Ohm) ve kısa devre ölçebilen bir elektronik alet. Avometre sözcüğü, Amper, Volt ve Ohm kelimelerinin baş harflerinden yararlanılarak oluşturulmuştur.

Tuştakımı

Tuştakımı ya da klavye bilgisayarın en önemli giriş ögesidir. Üzerinde harfler, rakamlar, işaretler ve bazı işlevleri bulunan tuşlar vardır.

Tertil

Tertil, bir şeyi güzel, düzgün ve tertip ile kusursuz bir şekilde açık açık, hakkını vererek açıklamaktır.<br /> Kur`ân`ın tertili de böyle her harfinin, edasının, tertibinin, mânâsının hakkını doyura doyura vererek okunmasıdır.

Punto (birim)

Punto, baskı yazılarının genel ölçü birimidir. 1 punto, metrik sistemde yaklaşık 0,376 mm.dir.

Lâtin alfabesi

Latin alfabesi veya Roma alfabesi, Latin kültürünün temelini oluşturur. Latin Alfabesi'nde 23 harf bulunur.

Kha (Kiril)

X harfi h sesine eşdeğerdedir.Kiril alfabesinin 23. harfi. (H : büyük harf , н : küçük harf)