Etiket: Hasan Ali Yücel

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İstanbul Üniversitesi`ne bağlı olan Eğitim fakültesidir. Hasan Ali Yücel Fakültesi, 1999-2000 akademik yılında eğitim bilimleri bölümlerinin Edebiyat Fakültesi'nden

Türk Dili Grameri

Türkçe dil bilgisi veya dilbilgisi,veya 88 Türkçeyi meydana getiren ses, kelime yapılışı, kelime hazinesi, anlam değişmeleri, cümle kuruluşu ve yapısı gibi öğeleri inceleyip kurallara bağlayan bilimdir. Yazılı metinlere göre en eski Türkçe 6-10. yy.

Köy Enstitüsü

Köy Enstitüleri, ilkokul öğretmeni yetiştirmek üzere 17 Nisan 1940 tarihli ve 3803 sayılı yasa ile açılmış okullardır. Tamamen Türkiye'ye özgü olan bu eğitim projesini 28 Aralık 1938 tarihinde milli eğitim bakanı olan Hasan Âli Yücel bizzat yönetti.

Hüseyin Gezer

Hüseyin Gezer (1920 - 27.08.2013 ), Türk heykeltıraş. 1920 yılında Mersin,Mut ilçesinin Kıravga Köyü'nde doğdu.

2. Refik Saydam Hükümeti

Hükûmet ve parti başkanlığını Refik Saydam'ın yaptığı 12. Türkiye Hükûmetidir.

2. Bayar Hükümeti

Hükûmet ve parti başkanlığını Mahmut Celâl Bayar'ın yaptığı 10. Türkiye Hükûmetidir. Hükûmeti kurma görevi Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından İzmir milletvekili Mahmut Celal Bayar'a verildi.

1. Refik Saydam Hükümeti

Hükûmet ve parti başkanlığını Refik Saydam'ın yaptığı 11. Türkiye Hükûmetidir. Celal Bayar'ın istifasından sonra hükûmeti kurma görevi Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından İstanbul milletvekili Refik Saydam'a verildi.

Köy Enstitüleri

Köy Enstitüleri sadece köyleri hedef alarak köy okullarına öğretmen, köylere tarım ve sağlık görevlisi yetiştirmek amacına dayanan ve 1940’da açılan <b>eğitim kurumları</b>. İlk öğretimin yaygınlaştırılması için CHP’nin 1935’teki kurultayında alınan karar...

Niyazi Berkes

Niyazi Berkes (21 Ekim 1908-18 Aralık 1988) Lefkoşe'de başladığı ortaöğrenimini 1928'de İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamladı. 1931'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nü bitirdi. 1935'te aynı fakültede sosyoloji asistanı oldu.