Etiket: Hemoglobin

Alfred Blalock

Alfred Blalock, (d. 5 Nisan 1899 – ö. 15 Eylül 1964) ABD`li bilim adamı, hekimi. Asistanı Vivien Thomas ve kardiyalog Helen Taussig ile birlikte Hemoglobinin kana oksijen taşıma görevini yerine getirememesi sonucu bebeklerde solunum zorluğu çekm...

Proteinler listesi

Bu bir protein (ve protein kompleksi) listesidir. "%" ile işaretlenmemişlerin hepsi insan proteomunda bulunabilir.

Protein listesi

Bu bir protein (ve protein kompleksi) listesidir. "%" ile işaretlenmemişlerin hepsi insan proteomunda bulunabilir. Eğer bir proteinin EC numarası varsa, aşağıdaki başlıklardan birine uysa dahi bu sayfada değil de enzim listesinde yer almalıdır....

Noktasal mutasyon

Nokta ya da gen mutasyonları, DNA nükleotit dizisinde oluşan ve gelecek nesile aktarılabilen değişiklikler olarak adlandırılırlar. Nokta mutsayonlar, genellikle bir veya birkaç nükleottitte meydana gelen mutasyonlardır.

Nokta mutasyonlar

Nokta ya da gen mutasyonları, DNA nükleotit dizisinde oluşan ve gelecek nesile aktarılabilen değişiklikler olarak adlandırılırlar. Nokta mutsayonlar, genellikle bir veya birkaç nükleottitte meydana gelen mutasyonlardır.

Nokta mutasyon

Nokta ya da gen mutasyonları, DNA nükleotit dizisinde oluşan ve gelecek nesile aktarılabilen değişiklikler olarak adlandırılırlar. Nokta mutsayonlar, genellikle bir veya birkaç nükleottitte meydana gelen mutasyonlardır.

Hepatit c

Sarılık veya ikter kandaki bilirubin düzeyinin artması sonucu deri, göz ve mukozaların sarı renk alması durumudur. Bir belirti (semptom) olup çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir; tek bir hastalığa işaret etmez.

Pseudomonas aeruginosa

``Pseudomonas aeruginosa``, çoğu toprak ve suda bulunur.

Ozmotik hemoliz

Hemoliz eritrositlerin (alyuvarların) büyük boyutlarda yıkımı. Hemoliz sonucu bir tür anemi olan hemolitik anemi oluşur.

Metalloporfirin

Metalloporfirin, Metal + porfirin yapısındaki proteinlerdir. Bu proteinlerin biyolojik olaylarda önemli görevleri vardır. Bunlar

Hemositoliz

Hemoliz eritrositlerin (alyuvarların) büyük boyutlarda yıkımı. Hemoliz sonucu bir tür anemi olan hemolitik anemi oluşur.

Karbon monoksit

Kömürün yeter miktarda bulunmayan havada yanmasından elde edilen gaz. Renksiz, kokusuz, zehir bir gazdır. Havada mavi bir...

Karbon dioksit

Bir atom karbonla iki oksijenin birleşmesinden meydana gelen gaz. Kömürün yanmasından, üzüm suyunun mayalanmasından,...

Bilirübin

BİLİRÜBİN Alm. Bilirubin, Fr. Bilirubine, İng. Bilirubin. Alyuvarlardaki hemoglobinin katabolizması sonucu teşekkül eden kahverengimsi sarı renkteki safra pigmenti. Dışkıya kendine has rengi veren bilirübin karaciğerden salgılanır. Alyuvarların parçalanma...

Polisitemi

Kemik iliğinde aşırı kan hücresi üretimi sonucunda kan hücrelerinin sayısında (özellikle kırmızı kan hücreleri = eritrositler) anormal derecede artış meydana gelmesine verilen addır. Polistemia vera doğumsal değildir, daha sonra gelişir. Bir kemik iliğ...