Etiket: Herodot

Shujing

``Shujing`` veya ``"Tarih Klasiği"``(Çince: 書經/书经; pinyin: ShÅ«jÄ«ng) Antik Çin tarihindeki olayları konu alan kayıtların bir derlemesidir. Sıklıkla ``Shí ngshÅ«`` yani "``Saygın Evrak``" (尚書/尚书) veya sadece ``ShÅ«`` (æ...

Shiji

{Kaynaksız}}

Shangshu

Shujing veya "Tarih Klasiği"(Çince: 書經/书经; pinyin: Shūjīng) Antik Çin tarihindeki olayları konu alan kayıtların bir derlemesidir. Sıklıkla Shàngshū yani "Saygın Evrak" (尚書/尚书) veya sadece Shū (書/书) yani "Evrak" olarak da anılır.

Heredotos

Herodot (Halikarnassoslu Herodotus) (Yunanca: Ηροδοτος Herodotos) (MÖ 484, Halikarnas - MÖ 425), MÖ 5. yüzyılda yaşamış olan Yunan tarihçi ve antik yazar. Tarihin babası olarak anılır.

Termopile Savaşı

Termopylae Muharebesi, Akamenid İmparatorluğu'nun Yunanistan'a İkinci Pers İstilası sırasında gerçekleşen üç günlük bir muharebedir. Muharebe, Sparta kralı I.

Termopile

Termopylae Muharebesi, Akamenid İmparatorluğu'nun Yunanistan'a İkinci Pers İstilası sırasında gerçekleşen üç günlük bir muharebedir. Muharebe, Sparta kralı I.

Termofil

Termopylae Muharebesi, Akamenid İmparatorluğu'nun Yunanistan'a İkinci Pers İstilası sırasında gerçekleşen üç günlük bir muharebedir. Muharebe, Sparta kralı I.

Serhas

I. Serhas veya Kserkses (Persçe: Hşayarşah (خشايارشاه)‎)(hükümdarlık: MÖ 486 – 465) Ahameniş İmparatorluğu'nun Pers kralıydı. Yunanca Eski Pers hükümdar adlarından Xšayāršā (Hşayarşa) sözcüğünden gelen Serhas, "kahramanlar kralı" anlamına gelmektedir.

Likurgus

Likurgus (Yunanca: Λυκοῦργος) MÖ 800 - MÖ 730 Sparta'nın efsanevî kanun koyucusudur. Şehirde askeri yönlü bir yönetim ilân etmiş ve Herodot ile Ksenofon'un kaynaklarında adı geçmiştir.