Etiket: Hindu

Âdem Tepesi

Sri Lanka`da dağ. Kolombo`nun 72 km. kadar doğusunda yükselen (2.243m), koni biçiminde bir dağ olan í‚dem Tepesi, buddhacılar, hindular ve müslümanlar tarafından kutsal sayılır. Tepesindeki 1.5 m. uzunluğunda, ayak izine benzeyen çöküntünün Buddha`nın, Şi...

Vedik

Vedalar (Sanskritçe: वेद), Aryan din edebiyatının tamamını içine alan bir terimdir. Hinduizm dinine inananlar için kutsaldırlar ve yine bu dine inananlar için açığa çıkmış bilgidirler.

Upanişadlar

Upanişad, Hinduizm'in felsefi ve daha çok mistik yapıdaki kutsal kitaplarıdır, Şruti kategorisinde yer alırlar. Anlamı "yanıbaşına oturmak"tır.

Upanişad

Upanişad, Hinduizm`in felsefi ve daha çok mistik yapıdaki kutsal kitaplarıdır, Şruti kategorisinde yer alırlar. Literal olarak "yanıbaşına oturmak" anlamına gelir. Bu metinler geçmişte Hindu rişilerinin ("peygamberlerin") öğrencilerine...

Tekrar doğuş

Reenkarnasyon veya ruh göçü, ruhun sürekli olarak tekrar bedenlendiğine inanan spiritüalistlerin bu olaya verdiği addır. Reenkarnasyon kavramı Asya dinlerindeki tenasüh kavramından biraz farklı olmakla birlikte, benzerlik arz eder.

Reankarnasyon

Reenkarnasyon veya ruh göçü, ruhun sürekli olarak tekrar bedenlendiğine inanan spiritüalistlerin bu olaya verdiği addır. Reenkarnasyon kavramı Asya dinlerindeki tenasüh kavramından biraz farklı olmakla birlikte, benzerlik arz eder.

Ramana Maharshi

Ramana Maharshi (30 Aralık 1879 - 14 Nisan 1950)Tiruvannamalai yakınlarındaki Arunachala tepesinde yaşamış, Advaita Vedanta akımından Hindu mistik. Öğretisinin temelini Atma-vichara (benliğin soruşturulması) oluşturmaktadır.

Ramakrişna

Sri Thakur Gadadhar Chattopadhyaya Ramakrishna Paramahamsa, ( 18 Şubat 1836 - 16 Ağustos 1886) Hindu azizdir.

Ramakrishna

Lakşmi

Lakşmi (Sanskritçe: लक्ष्मी lakṣmī) Hindu inanışında tanrı Vişnu'nun karısı.

Jamuna

Jamuna, Hindu inanışına göre, tanrı Vişnu'nun avatarlarından Krişna'nın çocukluğunun geçtiği bölgeden geçen bir nehirdir. Ganj nehrinin bir koludur, kutsal olduğuna inanılır.

Hint Mutfağı

Genellikle bol baharatlı yemeklerdir. Tavuk ve baharat ağırlıklı bir mutfaktır. Tatlıdan tavuğa kadar baharatlıdır. Tatlılar tarçın ağırlıklı ve tavuklar köri ağırlıklıdır. Hinduluk dini yüzünden fazla inek eti kullanılmaz.

Han Abdulgaffar Han

Han Abdulgaffar Han, veya ona takılan ismiyle "Badşah Han" (Hanların Şahı), (1890-1988) ünlü Peştun politik lider.

Badşah Han

Abdulgaffar Han (unvanıyla birlikte Han Abdulgaffar Han), veya ona takılan ismiyle Badşah Han ("Hanların Şahı"), (1890-1988) ünlü Peştun politik lider.

Amritsar

Amritsar, Hindistan'ın Pencap eyaletinin en büyük şehri ve Sihlerin dini merkezi. Sihlerin hac merkezi olan Altın Tapınak bu şehirde bulunmaktadır.