Etiket: Hiperbolik sayılar

Çifte karmaşık sayılar

İki tane karmaşık birimi olan ya da bir tane hiperbolik iki tane de karmaşık birimi olan kümeye çifte karmaşık sayılar kümesi denir.

Oransız sayılar

Oransız sayılar (ya da İrrasyonel sayılar), oranlı sayılar kümesine dahil olmayan gerçel sayılardır. Kesir olarak ifade edilemeyen bu sayılara π, e ve \sqrt 2 örnek verilebilir. Q' veya I ile gösterilir. Bu sayılar belli bir düzeni olmaksızın sonsuza...

Oranlı sayılar

Matematikte, rasyonel veya oranlı sayılar (veya kesirler) iki tamsayının birbirine oranı ile ifade edilebilen sayılardır. Oranlı sayılar b sıfır olmamak üzere a/b şeklinde (a ve b tamsayı) yazılabilir. 2/3 ve 4/6 veya 6/9 eşdeğer oranlı sayılardır. Dolayı...

Minkowski uzayzamanı

Fizikte ve matematikte, matematikçi Hermann Minkowski anısına adlandırılan Minkowski uzayı veya Minkowski uzayzamanı, Einstein'ın özel görelilik kuramının en uygun biçimde gösterimlendiği matematiksel yapıdır. Bu yapıda, bilinen üç uzay boyutu tek bir zam...

Minkovski uzayzamanı

Fizikte ve matematikte, matematikçi Hermann Minkowski anısına adlandırılan Minkowski uzayı veya Minkowski uzayzamanı, Einstein'ın özel görelilik kuramının en uygun biçimde gösterimlendiği matematiksel yapıdır. Bu yapıda, bilinen üç uzay boyutu tek bir zam...

Doğal sayılar kümesi

Doğal sayılar, şeklinde sıralanan tam sayılardır. Negatif değer almazlar.

İrrasyonel Sayılar

İrrasyonel Sayılar, rasyonel olmayan reel sayılara veya virgülden sonrası kesin olarak bilinmeyen sayılara denir. Q ile gösterilir. A ve B birer tamsayı olmak üzere A/B biçiminde yazılamayan yani rasyonel olmayan sayılardır.

Sayılar

Sayı - Matematik terimi

Sanal sayılar

Sanal sayılar, ikinci dereceden üssü (karesi) 0'a eşit ya da küçük olan sayılardır. Örneğin bir sanal sayıdır, çünkü karesi olan sıfırdan küçüktür.

Reel sayılar kümesi

Matematikte reel sayılar (gerçel ya da gerçek sayılar) kümesi, oranlı sayılar (rasyonel sayılar) kümesinin standart Uzunluğuna göre bütünlenmesiyle elde edilen kümedir. Reel sayılar kümesi sembolüyle gösterilir.

Kompleks Sayılar

Matematikte karmaşık sayı, bir gerçel bir sanal kısımdan oluşan bir nesnedir.

Gerçel sayılar

Matematikte reel sayılar (gerçel ya da gerçek sayılar) kümesi, oranlı sayılar (rasyonel sayılar) kümesinin standart Uzunluğuna göre bütünlenmesiyle elde edilen kümedir. Reel sayılar kümesi sembolüyle gösterilir.

Gerçel sayı

Matematikte reel sayılar (gerçel ya da gerçek sayılar) kümesi, oranlı sayılar (rasyonel sayılar) kümesinin standart Uzunluğuna göre bütünlenmesiyle elde edilen kümedir. Reel sayılar kümesi sembolüyle gösterilir.

Gerçek sayılar

Matematikte reel sayılar (gerçel ya da gerçek sayılar) kümesi, oranlı sayılar (rasyonel sayılar) kümesinin standart Uzunluğuna göre bütünlenmesiyle elde edilen kümedir. Reel sayılar kümesi sembolüyle gösterilir.

irrasyonel sayı

İrrasyonel sayılar, rasyonel sayılar kümesine dahil olmayan gerçel sayılardır. Payı ve paydası birer tamsayı olan bir kesir olarak ifade edilemeyen bu sayılara (pi sayısı), (e sabiti) ve (2'nin karekökü) örnek verilebilir.