Etiket: Hitit İmparatorluğu

Troya Savaşı

Yunan mitolojisinde, Truva'lı Paris'in Sparta Kralı Menelaus (Menelaos)'un karısı Helen'i kaçırması sonucunda Yunanlıların (Akaların) Anadolu'daki Truva kentine saldırmasını konu alan savaştır. Savaş, Yunan mitolojisi ve edebiyatında çok önemli bir yere s...

Puduhepa

Puduhepa, M.Ö. 13. yüzyılda yaşamış Hitit hükümdarı III. Hattuşili`nin karısı ve Hitit İmparatorluğu`nun kraliçesi (tavananna)`dir. Hakkında az şey bilinmekle beraber, kendisinden ilk defa bir tablette, Hattuşili`nin evliliği hakkında yaptığı `kendini sav...

Panku

Pankuş, (veya yalın haliyle panku-) Hitit devletinde bir meclis ya da kurul şeklinde çalışmış organizasyonun ismidir. Hitit dilinde "topluluk, kurul, grup" manasına geldiği gibi "tüm, bütün; hepsi, tamamı" manasıyla da kullanılır.

Hititlerin inancı

Hitit mitolojisi, Mezopotamya kaynaklarından esinlenmiş, Hatti ve Hurri etkisinde kalmıştır.

Hititlerin dini

Hitit mitolojisi, Mezopotamya kaynaklarından esinlenmiş, Hatti ve Hurri etkisinde kalmıştır.

Hititlerde çoktanrıcılık

Hitit mitolojisi, Mezopotamya kaynaklarından esinlenmiş, Hatti ve Hurri etkisinde kalmıştır.

Hitit politeizmi

Hitit mitolojisi, Mezopotamya kaynaklarından esinlenmiş, Hatti ve Hurri etkisinde kalmıştır.

Hitit paganizmi

Hitit mitolojisi, Mezopotamya kaynaklarından esinlenmiş, Hatti ve Hurri etkisinde kalmıştır.

Hitit inancı

Hitit mitolojisi, Mezopotamya kaynaklarından esinlenmiş, Hatti ve Hurri etkisinde kalmıştır.

Hitit dini

Hitit mitolojisi, Mezopotamya kaynaklarından esinlenmiş, Hatti ve Hurri etkisinde kalmıştır.

Pankuş

`İmparatorluk Meclisi` veya `Soylular Kurulu` olarak da adlandırılabilecek Hitit Parlamentosu.

Pankus

Pankuş, (veya yalın haliyle panku-) Hitit devletinde bir meclis ya da kurul şeklinde çalışmış organizasyonun ismidir. Hitit dilinde "topluluk, kurul, grup" manasına geldiği gibi "tüm, bütün; hepsi, tamamı" manasıyla da kullanılır.

Diaohi

Diaohi (Gürcüce: დიაოხი), Güney Kafkasya’da, Karadeniz’in güneydoğu kıyısında tarihsel bölgenin ve buradaki ilk devletlerden birinin adıdır. Diaohiler, bugünkü Gürcülerin ataları olarak kabul edilir. Gürcülerin ataların...