Etiket: Hiyeroglif

Hiyeroglifler

Hiyeroglif, antik döneme ait bir yazı sistemi. Birçok türü olan hiyerogliflerin en bilinen türü Mısır hiyeroglifleridir.

Zlango

Zlango, 2003 yılında İsrailli bir şirket tarafından piktogram bazında çağdaş iletişim araçlarında kullanılmak üzere geliştirilmiş resimsel simgelerden oluşan bir dildir. Bu dil doğası itibariyle en çok kullanılan anında mesajlaşma programlarında uygundur.

Mısır hiyeroglifleri

Mısır hiyeroglif yazısı, birbirinden kolaylıkla ayırt edilebilecek yüzlerce sembolden oluşur. Her işaret belli bir sesi veya nesneyi temsil eder.

Rozeta Taşı

Rosetta Taşı, ya da Reşid Taşı, Mısır'da kale yapımındaki bir kazı sırasında rastlantı eseri bir Fransız askeri tarafından bulunmuş, Mısır'da Fransızlar tarafından kurulmuş olan enstitüye gönderilmiştir. Taş, belli başlı üç Mısır tapınağına gönderilmek am...

Piktogram

Gelişkin olmayan hiyeroglif yazı. Hitit ve Urartu`da da görülür. Resimsel olan bu yazı insan ve hayvan uzuvlarının yoğunluğuyla dikkat çeker.

Mısır'ın ilk hanedanı

Mısır Tarihi'ndeki Birinci Hanedan bünyesinde bulunan bilinen kralları içerir. Antik Mısır'ın Birinci ve İkinci Hanedanları genellikle Mısır'ın Erken Hanedan Dönemi altında gruplanırlar.

Mısır'ın birinci hanedanı

Mısır Tarihi`ndeki Birinci Hanedan bünyesinde bulunan bilinen kralları içerir.Antik Mısır`ın Birinci ve İkinci Hanedanları genellikle Mısır`ın Erken Hanedan Dönemi altında gruplanırlar. O tarihlerde başkent Thinis`tir.

Meroitik yazısı

Meroitik yazı, Meroë Krallığı'nın Meroitik dili yazmak için en azından M.Ö. 200 yılında kullandığı Mısır hiyeroglif ve Demotik kökenli bir alfabedir, ayrıca bir olasılıkla onu izleyen Nubiya krallıklarının dilini yazmak için de kullanılmıştır.

Meroitik alfabesi

Meroitik yazı, Meroë Krallığı'nın Meroitik dili yazmak için en azından M.Ö. 200 yılında kullandığı Mısır hiyeroglif ve Demotik kökenli bir alfabedir, ayrıca bir olasılıkla onu izleyen Nubiya krallıklarının dilini yazmak için de kullanılmıştır.

Meroitik alfabe

Meroitik yazı, Meroë Krallığı'nın Meroitik dili yazmak için en azından M.Ö. 200 yılında kullandığı Mısır hiyeroglif ve Demotik kökenli bir alfabedir, ayrıca bir olasılıkla onu izleyen Nubiya krallıklarının dilini yazmak için de kullanılmıştır.

Birinci hanedan

Mısır Tarihi'ndeki Birinci Hanedan bünyesinde bulunan bilinen kralları içerir. Antik Mısır'ın Birinci ve İkinci Hanedanları genellikle Mısır'ın Erken Hanedan Dönemi altında gruplanırlar.

1. hanedan

Mısır Tarihi'ndeki Birinci Hanedan bünyesinde bulunan bilinen kralları içerir. Antik Mısır'ın Birinci ve İkinci Hanedanları genellikle Mısır'ın Erken Hanedan Dönemi altında gruplanırlar.