Etiket: Hukuk

Pozitivist okul

Pozitivist okul, 19. yüzyılda gelişen genel pozitivist akımın etkisiyle meydana geldi. Okulun kurucusu Lombroso’dur.

ABD Anayasası

ABD Anayasası, ABD'nin en üstün hukuk kaynağıdır. Amerika Birleşik Devletleri teşkilatının iskeletini oluşturur.

Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Hakkında Kanun

Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Hakkında Kanun, 25 Ekim 1963 yılında kabul edilen, kanun numarası 353 olan, 26 Ekim 1963 tarihinde 11541 Mükerrer sayılı Resmi Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe giren kanundur.

Ah Mine’l-Aşk

İnsancıl Hukuk Sözlüğü

İnsancıl Hukuk Sözlüğü (özgün adı: Dictionnaire pratique du droit humanitaire), Dr. Françoise Boucher-Saulnier tarafından hazırlanan, insan hakları hukuku alanında bir başvuru kitabıdır.

Özel Güvenlik

Vatansızlar

Heimatlos, apatride, stateless person gibi adlarla tanımlanan yurtsuzlar (vatansızlar), Yurtsuz Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme (1954)'ye göre "hiçbir devletin yasalarına göre kendi uyruğu saymadığı kişi"lerdir. Bunlar, yabancı sayılırlar ve bazı koş...

Vakıflar yasası

Vakıflar Yasası ya da Azınlık Vakıfları Yasası, 1936 yılında Türkiye`de azınlık vakıflarının mülk edinmelerine engelleme getirmesi ile bilinen yasadır.

Usulsuzlük

Usulsüzlük, ticari açıdan etkinliği hukuken tam anlamıyla kontrol edilemeyen, daha çok kamu kuruluşlarında, özellikle yerel yönetimlerde oluştuğu iddia edilen, mevzuatın esnetilip görmezden gelinmesi veya ihlallere göz yumulması halleri olarak tanımlanabi...

Tedavi maddelerinin yasal düzenlemesi

Tedavi edici maddeler gelişigüzel kullanılamaz. Özellikle ilaçların suistimali yapılabileceğinden dolayı dünya çapında hükümetlerce bir takım düzenlemeler yapılır. Bazı ilaçlar reçetesiz satılırken bazıları için değişik özellikte reçeteler kullanılır. Öze...

Sivil haklar

Sivil haklar, her ülkede yaşayan insanların yasalara dayanarak sahip olduğu haklar. Genellikle vatandaş olanlara tanınan siyasi haklardan daha kapsamlı olan sivil haklar, doğal hakların aksine hem felsefik, hem de yasal temellere dayanır.

Sebep sorumluluğu

Kusursuz sorumluluk, Objektif sorumluluk ya da Sebep sorumluluğu, kusurlu sorumluluğun temel unsurları olan kusur ve hukuka aykırılığın bir koşul olmaktan çıktığı sorumluluk türünü ifade eden bir hukuk terimidir. Bir kimsenin başka bir kişiye zarar vermes...