Etiket: Hun dili

Türk Dilinin Zamanla Değişimi

Eski Türkçe, Türk yazı dilinin ilk devresidir. . Bu devir, Göktürkler, Uygurlar ve Karahanlılar devrinin bir bölümü (13. yüzyıla kadar) olmak üzere yaklaşık sekiz asırlık dönemi kapsar; 8'inci yüzyıldan 13'üncü yüzyıla kadarki dönemdir.

Hun Lehçesi

Hunca veya Hun dili, ölü bir dil veya dil dönemidir. Ölü lehçe olarak varsayılır.

Eski Türkçe

Eski Türkçe Türk dillerinin birbirlerinden ayrılıp uzaklaşmadan önceki haline verilen isimdir. Bu dil Göktürkler tarafından konuşulmuş olan dildir. Çoğu Türk dilleri birbirlerine hala çok yakındır. Sadece bazıları, yani diğerlerinden daha erken ayrılıp iz...